ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w tym: budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa linii kablowych oraz zabudowa złączy kablowych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb geodezyjny Wójcice na działkach nr 406, 427, 420, 430/3, 430/7.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-08 17:17:49 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 01 lutego 2021 r.
WI.6733.2.2021
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz 293 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 01 lutego 2021 r., na wniosek Tauron Dystrybucja S. A.  z siedz. w Opolu, ul. Waryńskiego 1, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mieczysław Kokurowski, reprezentujący firmę: AMIKAR z siedz. w Nysie, ul. Słowiańska 13d, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w tym: budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa linii kablowych oraz zabudowa złączy kablowych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb geodezyjny Wójcice na działkach nr 406, 427, 420, 430/3, 430/7.
 
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie. Jednocześnie w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście w tut. Urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. (77 431 50 17 wew. 353).
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.).
« powrót do poprzedniej strony