ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-30 19:01:21 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

 
 
Dostępność architektoniczna
 
1. Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6
Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od Rynku i drugie od tyłu, parkingu. Wejście od ulicy Zamkowej prowadzi zabytkowymi schodami i nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych. Jednak na bramce wejściowej wisi informacja o wejściu dla niepełnosprawnych od strony parkingu. W holu na ścianie przy wejściu umieszczono oznaczony przycisk przywołania pracownika.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy dostosowanej do transportu osób na wózkach – obiekt zabytkowy.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko biura na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić na parterze budynku poprzez przycisk przywołujący pracownika, który zapewnia konieczną pomoc.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, proszona jest aby zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
    e-mail na adres: umig~@~otmuchow~.~pl~.~pl
    faxem na nr: 77 431 50 16
    listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
    telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 431 53 21
 
2. Ratusz , ul. Rynek 1
Do lokalu prowadzi jedno wejście, pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze zabytkowego Ratusz, gdzie nie ma możliwości montażu wind i platform.  .
W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nie udostępnia się toalety.
Do Ratusza można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.
W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
« powrót do poprzedniej strony