ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 32 / 2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest: Samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony w Otmuchowie ul. Rynek nr 7 na parterze,I piętrze i poddaszu budynku składający się z dwóch pokoi, kuchni z jadalnią, , łazienki z w.c i dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej 43,92 m2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Sprzedaż lokalu nr 3 następuje wraz z udziałem 9/100 części w działce nr 754 łącznego obszaru 0,0368 ha poł. w Otmuchowie ul. Rynek nr 7.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-13 12:14:30 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 201 /2020 z dnia  12 Listopada  2020r 
Wykaz nr  32 / 2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm..) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00050123/7
 
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów dotyczących obciążeń.
Działka nr  754 obszaru 0,0368ha.
Arkusz mapy 10
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_5.0018.
G 525. Otmuchów ul. Rynek nr 7
Działka nr 754 zabudowana budynkiem usługowo- mieszkalnym mieszkalnym nr 7  w którym mieści się 2 lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość  posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
  1. Samodzielny lokal mieszkalny nr  3 położony w Otmuchowie ul. Rynek nr 7  na  parterze,I piętrze i poddaszu  budynku  składający się z dwóch pokoi, kuchni z jadalnią,  , łazienki z w.c  i dwóch przedpokoi  o powierzchni użytkowej  43,92 m2  . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Sprzedaż lokalu nr 3 następuje wraz z udziałem 9/100 części w  działce  nr  754  łącznego obszaru 0,0368 ha poł. w Otmuchowie ul. Rynek  nr 7.
  2. Udział  9/100  w działce nr  754 poł. w  Otmuchowie ul. Rynek nr 7 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokali. 
Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 7  przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy tego lokalu, który posiada ważną umowę najmu zawartą na czas nieokreślony.
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Działka nr 754 poł. w Otmuchowie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.
69 000,00.zł
(sześćdziesiąt  dziewięć tysięcy) złotych.
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
Najemcy lokalu  przy wpłacie jednorazowej przysługuje bonifikata 85% ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na warunkach określonych w  uchwale Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002r.
Dla lokalu nr 3 będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 34 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
 
Sporządził :. M. Pośpiech   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 12:14:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 12:14:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony