ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 31 /2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest: Działka nr 793 o pow. 0,0132 ha położona w Otmuchowie ul. Roosevelta nr 2 obręb geodezyjny Otmuchów stanowiąca tereny mieszkaniowe B. stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Otmuchów w udziale 716/10 000 części w gruncie oraz budynku obejmującym lokal mieszkalny i udział 106/10000 w lokalu użytkowym o powierzchni 20 m 2. Działka nr 793 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o mieszkalnym wielorodzinnym oraz usług nieuciążliwych. Dojazd i dojście do drogi publicznej asfaltową droga gminną.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-13 12:12:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr   201 /2020  z dnia 12 listopada   2020r
 
Wykaz nr  31  /2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59). Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00048628/0
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
 
 
 
 
Działka nr  793 – udział Gminy Otmuchów 106/10 000.
 
Jednostka ewidencyjna:
1607-06_4 Otmuchów –.
Obręb: 0001 Otmuchów
Jednostka rejestrowa: G.595
Arkusz mapy nr  111
 
 powierzchnia 0,0132  ha
Działka nr 793 o pow. 0,0132 ha położona w Otmuchowie ul. Roosevelta nr 2   obręb geodezyjny Otmuchów  stanowiąca tereny mieszkaniowe B. stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Otmuchów  w udziale 716/10 000 części w gruncie oraz budynku obejmującym lokal mieszkalny i udział 106/10000 w lokalu użytkowym o powierzchni 20 m 2.   Działka nr 793 zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o mieszkalnym wielorodzinnym oraz usług nieuciążliwych.   Dojazd i dojście do drogi publicznej asfaltową droga gminną. . Zobowiązania: użytkować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r działka zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
Wartość udziału 106/ 10 000 części w gruncie i lokalu użytkowym nr 1 U o powierzchni 20,0 m 2 217,00 zł.
Sprzedaż zwolniona z vat na podstawie  Sprzedaż lokalu zwolniona od VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług (DZ. U z 2018r. poz. 2174) albowiem w stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie. 
 
 
Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów z osobami fizycznymi i przeznaczona jest do zbycia w drodze rokowań bezprzetargowych zgodnie z uchwałą nr 1/07/2020 Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 48 w Otmuchowie, przy ulicy Roosevelta nr 2, z dnia 14 lipca 2020 roku, w sprawie sprzedaży części wspólnej.  
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz.. M. Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-13 12:12:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-13 12:12:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13 12:14:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony