ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcia przetargów 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW - 1. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Starowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Starowice jako działka 71/1, obszaru 0,2500 ha, 2. III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Ratnowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Ratnowice jako działka 52, obszaru 0,9600 ha, 3. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Lasowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lasowice jako działka 140/6, obszaru 0,3000 ha.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-25 15:54:22 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490), informuje się, że w dniu  10 maja 2019 r. w godzinach od 9 00 do godziny  12 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie  odbyły  się :
  1. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Starowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Starowice jako działka 71/1, obszaru 0,2500 ha- cena wywoławcza netto 7 500,0 zł  (siedem tysięcy pięćset) złotych,
  2. III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Ratnowicach  gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Ratnowice jako działka 52, obszaru 0,9600 ha- cena wywoławcza netto  40 000,0 zł  (czterdzieści tysięcy) złotych,
  3. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w  Lasowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lasowice  jako działka 140/6, obszaru 0,3000 ha- cena wywoławcza netto  11 000,0 zł  (jedenaście tysięcy) złotych,
 
Komisja Przetargowa ustaliła, że:
Do wyznaczonego terminu na dzień 14 czerwca 2019 r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe na działkę 52 w Ratnowicach, w związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Na sprzedaż nieruchomości obejmujących :
  1. Działkę nr 71/1 obszaru 0,2500 ha poł. w Starowicach  wpłynęło 1 wadium w wysokości 750,00 zł i w wyniku przetargu nabywcą tej działki zostali Arkadiusz Mackiewicz i Agnieszka Pierzga Mackiewicz zam. Malerzowice Małe za cenę 7 600,00 zł,
  2. Działkę nr 140/6 obszaru 0,3000 ha poł. w Lasowicach  wpłynęło 1 wadium w wysokości 1 100,00 zł i w wyniku przetargu nabywcą tej działki została Aleksandra Sabaj zam. Grodków za cenę 11 200,00 zł.
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6 w dniach od 26 czerwca 2019 r. do dnia  02 lipca 2019 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie www.otmuchow.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie www.bip.otmuchow.pl. 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Artur Banasiak
 
Sporządził : Magdalena Pośpiech
Pobierz dane XML INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW - 1. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Starowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Starowice jako działka 71/1, obszaru 0,2500 ha, 2. III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Ratnowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Ratnowice jako działka 52, obszaru 0,9600 ha, 3. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Lasowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lasowice jako działka 140/6, obszaru 0,3000 ha. Drukuj informację INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW - 1. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Starowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Starowice jako działka 71/1, obszaru 0,2500 ha, 2. III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Ratnowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Ratnowice jako działka 52, obszaru 0,9600 ha, 3. IV publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów , położonej w Lasowicach gm. Otmuchów obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lasowice jako działka 140/6, obszaru 0,3000 ha.
« powrót do poprzedniej strony