ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcia 2018 - Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie realizowanej w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług)

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-30 10:01:42 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

RPO+OPO+EFRR
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0015/17-00
30.03.2018r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:    
Gmina Otmuchów
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy
Monika Kowalska
Adres:      
ul. Zamkowa 6
Kod pocztowy
48-385
Miejscowość :
Otmuchów
Województwo
opolskie
Telefon
77 4315017
Faks
77 4315016
 
Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie realizowanej w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług)
 
Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                 
Nazwa wykonawcy     
Zakład Budownictwa Ogólnego
Antoni Mędrala
49-306 Brzeg, Rynek 4/3
Telefon
517905284
Faks
-
Uzasadnienie  wyboru oferty:
Warunki ofertowe zaproponowane przez firmę Zakład Budownictwa Ogólnego Antoni Mędrala 49-306 Brzeg, Rynek 4/3 spełniają warunki udziału w postępowaniu a oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
Informacja o Wykonawcach których oferty zostały poddane ocenie:
 
L.p.
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem
Łączna liczba punktów
Doświadczenie Wykonawcy
Cena
1
Zakład Budownictwa Ogólnego
Antoni Mędrala
49-306 Brzeg, Rynek 4/3
40
60
100
2
Inwestycje Vocadi
Mieczysław Grygorowicz
Wójcice 152 A, 48-385 Otmuchów
40
39,20
79,20
3
RAVEDO Marek Wilkosz,
ul. Grunwaldzka 23
57-220 Ziębice
40
40,52
80,52
4
Auto Komis „Rajd”
ul. Piastowska 2
48-385 Otmuchów
40
55,63
95,63
 
 
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
-
-
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca
Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
-
-
. Jan Woźniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalska M.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalska M.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 09:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 10:01:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 10:01:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony