ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dzierżawa 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Otmuchów, ul. Warszawska oznaczonej jako część działki nr 451/1, ujawnionej w księdze wieczystej OP1N/00048596/6 o powierzchni 118 m² przeznaczenie: ogródek warzywno – kwiatowy.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-29 13:55:45 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów nr  193/2020  z dnia 28.10.2020 roku
 
O G Ł O S Z E N I E   O   P RZ E T A R G U
 
Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Otmuchów, ul. Warszawska   oznaczonej jako część działki nr 451/1, ujawnionej w księdze wieczystej   OP1N/00048596/6 o powierzchni 118 m² przeznaczenie:  ogródek warzywno – kwiatowy.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020  r. o godz. 9.00 w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6.
 • Cena wywoławcza czynszu  dzierżawy wynosi: 50,00 zł  w stosunku rocznym  (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • Postąpienie w przetargu wynosi  10,00 zł.
 • Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10,00 zł (słownie; dziesięć złotych 00/100).
 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wymaganej wysokości i ustalonym terminie oraz nie posiadają zaległości w opłatach lokalnych w stosunku do Gminy Otmuchów.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie lub na konto Gminy Otmuchów 451600 1462 1841 8547 2000 0007 najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020r, przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Gminy lub w kasie tut. Urzędu.
 • Obciążenia  i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość-brak.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 • Wadium nie podlega zwrotowi,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
 • W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
 • Przekazanie terenu nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 • Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów może unieważnić przetarg z ważnych   nieprzewidzianych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 wew. 354  w godz. od  8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( Dz. U. z 2019, poz. 730).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
W. Wiktor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-29 13:55:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-29 13:55:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29 13:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony