ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dzierżawa 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Otmuchów, ul. Warszawska oznaczonej jako część działki nr 451/1, ujawnionej w księdze wieczystej OP1N/00048596/6 o powierzchni 118 m² przeznaczenie: ogródek warzywno – kwiatowy.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-21 13:20:56 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 171/2020
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów 
z dnia 18 września 2020 roku
 
O G Ł O S Z E N I E   O   P RZ E T A R G U
 
Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Otmuchów, ul. Warszawska   oznaczonej jako część działki nr 451/1, ujawnionej w księdze wieczystej   OP1N/00048596/6 o powierzchni 118 m² przeznaczenie:  ogródek warzywno – kwiatowy.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2020  r. o godz. 9.00  w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6.
 • Cena wywoławcza czynszu  dzierżawy wynosi: 50,00 zł  w stosunku rocznym (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • Postąpienie w przetargu wynosi  10,00 zł.
 • Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10,00 zł (słownie; dziesięć złotych 00/100).
 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wymaganej wysokości i ustalonym terminie oraz nie posiadają zaległości w opłatach lokalnych w stosunku do Gminy Otmuchów.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie lub na konto Gminy Otmuchów 451600 1462 1841 8547 2000 0007 najpóźniej do dnia 20 października 2020 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Gminy lub w kasie tut. Urzędu.
 • Obciążenia  i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość-brak.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 • Wadium nie podlega zwrotowi,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
 • W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
 • Przekazanie terenu nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 •  Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów może unieważnić przetarg z ważnych nie przewidzianych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 wew. 354  w godz. od  8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( Dz. U. z 2019, poz. 730).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
W. Wiktor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 13:20:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 13:20:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 13:20:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony