ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 23/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-25 09:42:28 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 174/2018 z dnia  11 października  2018r  
Wykaz nr  23 / 2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania
Cena nieruchomości netto
Nr Kw
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00053943/2
 
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Działka nr  43/2  obszaru 0,0300 ha.
Arkusz mapy 3.
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – obszar wiejski
Obręb: 160706_5.0003, BUKÓW
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_5.0003.
G 88
Lokal mieszkalny nr 1 położony położony na parterze budynku nr 30 składający się z jednego pokoju, kuchni i wspólnego WC na korytarzy. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 11,52 m oraz udział wynoszący 3097/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 43/2 łącznego obszaru 0,0300 ha poł. W Bukowie nr 30.
Nieruchomość zabudowania budynkiem mieszkalnym trzy lokalowym tj. dwa lokale mieszkalne i jeden użytkowy - świetlica.
Działka nr 43/2 zabudowana budynkiem posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 30  przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy Łucjanek Wojciech
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc. Działka nr 43/2  – obręb geodezyjny Buków  stanowi teren, na który brak jest aktualnego planu zagosp. przestrzennego,a dla ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.Działka znajduje się w ogólnej zabudowie mieszkalno- zagrodowej wsi Buków.
34 000,00.zł
(trzydzieści cztery tysiące) złotych.
 
 
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
Najemcy lokalu  przy wpłacie jednorazowej przysługuje bonifikata 95% ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z uchwałą Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
Sporz. M.Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-25 09:42:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-25 09:42:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25 09:42:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony