ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 22 / 2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-24 16:05:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 173/2018 z dnia  11 października  2018r  
Wykaz nr  22 / 2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości netto
Nr Kw
Nr działki, położenie, obszar
 
 
OP1N/
00045593/4
 
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
 
 
Działka nr  1344/15, obszaru 0,0682 ha.
Arkusz mapy 111.
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów - miasto
Obręb: 160706_4.0001, Otmuchów
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0001.
G 788
 
Działka nr 1344/15 obszaru . 0,0682 ha położona w Otmuchowie ul. Wiejska  stanowiąca użytek Bp /zurbanizowane/. Działka niezabudowana, użytkowana jako teren zieleni,  zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz usługowej.
Teren nieruchomości płaski, działka posiada kształt nieregularny, dojazd i dojście od ulicy  Wiejskiej.
Działak przeznaczona pod zabudowę usługową.
Sposób zagospodarowania: parcela pod zabudowę usługową- nieuciążliwą zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód.
 Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego na własność  nieograniczoną. 
Termin zabudowy: rozpoczęcie do 3 lat od daty nabycia, zakończenie w przeciągu lat 5.
 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa  Otmuchów- Wschód  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XX/143/2008 z dnia 26 września 2008 roku działka nr 1344/15 przeznaczona jest pod zabudowę usługową: usługi komercyjne ( działalność nieuciążliwa) administracji, turystyki ( w tym budynki zamieszkania zbiorowego- hotel, motel, pensjonat);
 
46 000,00.zł
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
 
Cena nabycia zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
 
Sporz. M.Pośpiech
« powrót do poprzedniej strony