ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 17/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-17 12:44:27 przez Radosław Dunaj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 126/2018 z dnia  11 lipca 2018r  
Wykaz nr  17/2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00041111/4
 
 
 
 
 
 
 
Działka nr 1033/2
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów - miasto
Obręb: 160706_4.0001, Otmuchów
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0001.G1119
Arkusz mapy nr  112
 
0,0982ha
Działka nr 1033/2 o pow. 0,0982 ha położona w Otmuchowie, stanowiąca użytek Bp /zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy/. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej.
Teren nieruchomości płaski, działka posiada kształt nieregularny, zwężony od strony dojazdowej, dojazd i dojście od ulicy Klematisów, odcinkiem gruntowym drogi, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną.
 Dział III  zawiera zapis – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa Otmuchów - Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017r działka nr 1033/2 - obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest na cele nierolne i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej (oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN).
 
64 000,00 zł
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej,
najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy.
 
 
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-17 12:44:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-17 12:44:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17 12:44:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony