ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 12/2018 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów. Otmuchów ul. Sienkiewicza nr 6 Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 97,70m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnica oraz dwie komórki w budynku gospodarczym. udział: w częściach wspólnych 3236/10000.

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-07 20:04:12 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  76/2018 z dnia 09 maja 2018r
Wykaz nr  12/2018
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości/ wysokość stawek procentowych z tyt. uż wiecz/wysokość opłat z tyt. uż. wiecz/ terminy opłat
 
 
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00058312/5
 
 
 
 
 
 
 
Działka nr 270/1
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4 Otmuchów -  miasto
Obręb: 0001 Otmuchów
Jednostka rejestrowa: G.697
Arkusz mapy nr  5
 
 Powierzchnia 0,0726 ha
 
 
Otmuchów ul. Sienkiewicza nr 6
Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 97,70m2.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne:  piwnica oraz dwie komórki w budynku gospodarczym.
udział: w częściach  wspólnych 3236/10000.
 
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r działka nr 270/1 - obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 Wartość nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny oraz udział  - uż. wiecz. 
124 000,00 zł.
 
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 270/1 wynosi 25 % wartości udziału, który wynosi 18 000,00 zł . Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.
wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży zostanie rozliczony protokołem uzgodnień z zaliczki wpłaconej przez najemcę na poczet tych kosztów.
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest: lokal - sprzedaż, udział w gruncie- użytkowanie wieczyste; w drodze  rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr  5.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a) i b) o podatku od towarów i usług /j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm./ sprzedaż nieruchomości jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 20:04:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 20:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07 20:04:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony