ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 35/2018 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 129,08m2. wraz z udziałem 2969/10000 poł. w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów, składający się z 2 pokoi i wc na parterze oraz 3 pokoi, kuchni na I pietrze budynku. Położenie: parter/piętro. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka nr 5 o pow. 28,86m2 w budynku gospodarczym oraz trzy pomieszczenia piwniczne o pow. 12,53m2 ,20,65m2 ,12,08m2 .

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-19 14:36:35 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  189/2018 z dnia 15 listopada 2018r
Wykaz nr  35/2018
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości
 
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
 
 
OP1N/
00086820/4
 
 
 
 
 
 
 
Działka nr 145/1
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_5 Otmuchów -  obszar wiejski
Obręb: 0015 Lasowice
Jednostka rejestrowa: G.56
Arkusz mapy nr  2
 
 Powierzchnia 0,2827 ha
 
 
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 129,08m2. wraz z udziałem 2969/10000 poł. w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów, składający się  z 2 pokoi i wc na parterze  oraz 3 pokoi, kuchni na I pietrze budynku. Położenie: parter/piętro. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka nr 5 o pow. 28,86m2 w budynku gospodarczym oraz trzy pomieszczenia piwniczne o pow. 12,53m2 ,20,65m2 ,12,08m2 . Instalacje i ogrzewanie:wod-kan, elektryczna, c.o z pieca na paliwo stałe. Dział  IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r działka nr 145/1 - obręb geodezyjny Lasowice zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 Wartość nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny oraz udział 
 
                   157  000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
 
Cena nabycia płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Najemcy lokalu przy wpłacie jednorazowej przysługuje bonifikata 95% ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z uchwałą Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002r.
 
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem w drodze  rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr  2.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a) i b) o podatku od towarów i usług /j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm./ sprzedaż nieruchomości jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-19 14:36:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-19 14:36:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-19 14:38:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony