ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 34/2018 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów.Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 29,05m2 poł w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 27 wraz z udziałem 4161/10000 w gruncie, działka nr 1184 o pow. 0,0598 ha w prawie użytkowania wieczystego.

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-19 14:33:18 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  189/2018 z dnia 15 listopada 2018r
Wykaz nr  34/2018
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia, która stanowi własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości/ wysokość stawek procentowych z tyt. uż wiecz/wysokość opłat z tyt. uż. wiecz/ terminy opłat
 
 
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
OP1N/
000550427/8
 
 
 
 
 
 
Działka nr 1184
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4 Otmuchów -  miasto
Obręb: 0001 Otmuchów
Jednostka rejestrowa: G.631
Arkusz mapy nr  13
 
 Powierzchnia 0,0598 ha
 
 
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej  29,05m2 poł w Otmuchowie przy  ul. Mickiewicza nr 27 wraz z udziałem 4161/10000 w gruncie, działka nr 1184 o pow. 0,0598 ha  w prawie użytkowania wieczystego.
Położenie lokalu: parter/ 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pomieszczenia wspólne: korytarz. Instalacje i ogrzewanie: energia, woda, kanalizacja, gaz, instalacja c.o zdemontowana.
 
Działka  zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Zabudowana budynkiem mieszkalnym o dwóch lokalach mieszkalnych.
Dojazd i dojście od ulicy Mickiewicza.
Teren działki  zniwelowany dla potrzeb istniejącej zabudowy. Działka o kształcie nieregularnym, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.
Dział  IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
 
.zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 1184- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością zabudowy usługowej :usługi komercyjne – działalność  nieuciążliwa (oznaczenie na rysunku planu symbolem 70MN(u). 
 
Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi łącznie netto
                  34 000,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące) złotych w tym wartość udziału 4161/10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) .
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 1184 wynosi 25 % wartości udziału, który wynosi 13 000,00 zł . Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23%.
Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłat nie częściej niż raz na trzy lata.
Wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 
 
 
 
Sprzedaż w trybie przetargu
ustnego
nieograniczonego.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-19 14:33:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-19 14:33:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-19 14:33:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony