ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 25/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1358/1 o pow. 0,0653 ha położona w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza i 1 Maja, stanowiąca użytek RIIIa /grunty orne/. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz usługowej. Położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości. Dojazd i dojęcie od ulicy 1 Maja, drogą wewnętrzną na działce nr 1358/6.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-11-14 16:28:32 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr 183/2018 z dnia  05 listopada 2018r  
Wykaz nr  25/2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
 
Nr Kw
Nr działki, położenie
 
 
OP1N/
00053947/0
Działka nr 1358/1
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4.0001 Otmuchów - miasto
Obręb: 160706_4.0001, Otmuchów
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0001.G1132
Arkusz mapy nr 13
 
0,0653ha
Działka nr 1358/1 o pow. 0,0653 ha położona w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza i 1 Maja, stanowiąca użytek RIIIa /grunty orne/. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz usługowej.  Położenie  jest odpowiednie dla wykorzystania  zgodnie z przeznaczeniem  nieruchomości. Dojazd i dojęcie od ulicy 1 Maja, drogą wewnętrzną na działce nr 1358/6. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody w chwili oględzin. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy. Media  przebiegają w obrębie działki nr 1358/6.
 Dział III  zawiera zapis – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód , zatwierdzonym  uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087)  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej
w  układzie wolnostojącym.
45  000,00 zł
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej,
najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy.
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.
 
« powrót do poprzedniej strony