ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 24/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1250 o pow. 0,0651 ha położona w Otmuchowie, stanowiąca użytek Bp /zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy/. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz usługowej.

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-14 16:25:35 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchów
nr  183/2018 z dnia  05 listopada 2018r  
Wykaz nr  24/2018
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz 59). Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Nr Kw
Nr działki, położenie
OP1N/
00045593/4
Działka nr 1250
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów - miasto
Obręb: 160706_4.0001, Otmuchów
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_4.0001.G788
Arkusz mapy nr 13
0,0651ha
Działka nr 1250 o pow. 0,0651 ha położona w Otmuchowie, stanowiąca użytek Bp /zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy/. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz usługowej.
Teren nieruchomości o nachyleniu południowym, w stronę cieku wodnego, działka posiada kształt regularny, utrudnienia w zagospodarowaniu związane z ukształtowaniem terenu. Brak uzbrojenia działki.
Dojazd i dojście od ulicy 1 Maja, poprzez drogę położoną na działce 1244 lub 1251. Dojazd utrudniony ze względu  na  szerokość  drogi pol. Na działce  1244 oraz brak właściwego urządzenia drogi poł. na dz. 1251.
 Dział III  zawiera zapis – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa Otmuchów - Wschód,, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/293/2017 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2017r działka nr 1250 - obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczona jest na cele nierolne i nieleśne, częściowo stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu symbolem 58MN(u)) częściowo pod wewnętrzną komunikację drogową (oznaczony na rysunku planu symbolem 11KDW). Nie dopuszcza się  lokalizacji nowej towarzyszącej działalności usługowej, zaliczonej do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.
27  000,00 zł
 
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Cena nabycia płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej,
najpóźniej dzień przed zawarciem
tej umowy.
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie pok. 4 lub telefonicznie  77 431 50 17 wew 34 w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 16:25:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 16:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 16:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony