ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej gm. Otmuchów obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/2 obszaru 0,1100 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-08 17:05:59 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr 77/2017   z dnia  31 maja  2017 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
 
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U z 2016r poz. 2147/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2014r poz. 1490),
Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w Ligocie Wielkiej  gm. Otmuchów obejmującej  niezabudowaną działkę nr 254/2  obszaru 0,1100  ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.
 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej działki nr  254/2   obszaru 0,1100ha, położonej w miejscowości  Ligocie Wielkiej  gm. Otmuchów zlokalizowanej w obszarze terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz oświaty z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.  Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta  OP1N/00054627/8.
Działka nr 254/2 AM-1 obszaru 0,1100ha poł. w Ligocie Wielkiej, która  posiadają dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, o kształcie regularnym, korzystnym do zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o  funkcji mieszkalnej oraz oświatowej. Nieruchomość  posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga publiczna , sieć energetyczna,  sieć wodociągowa. Działka  nr 254/2  obręb geodezyjny Ligota Wielka zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dni zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
- zabudowa zgodna z ustaleniami zawartymi w uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy,
- zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
- ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem działki w należytym stanie,
- korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem,
- koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
3.Cena wywoławcza: wynosi  26.000,00 zł ( dwadzieścia sześć tysięcy) złotych i składa się z  wartości gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
4. Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
5.Termin przeprowadzania przetargu:  11 lipca  2017 r o godz. 9 30
6.Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 600,00 zł (dwa tysiące sześćset)złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w ustalonym terminie i ustalonej wysokości. Wadium w przetargu na sprzedaż prawa własności działki 254/2 poł. w Ligocie Wielkiej wynosi 2 600,00 zł. (dwa tysiące sześćset) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007 w terminie do dnia 05 lipca  2017r. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej.
7.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy kupna przez oferenta, który przetarg wygrał jest przepadek wadium na rzecz Gminy Otmuchów, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi lecz przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
8. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 21 dni od daty skutecznego rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-08 17:05:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-08 17:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-08 17:05:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony