ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 69 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 140/6, obszaru 0,3000 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasy RII, RIIa położona w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, część działki porośnięta samosiejkami drzew, pozostała część roślinnością łąkową, przeznaczona do użytkowania rolniczego, dojazd i dojście drogą gruntową, położoną na działce nr 159, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 16:07:43 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  178/2017  z dnia 06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    69 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0015  Lasowice gm.  Otmuchów, działka nr   140/6  obszaru 0,3000 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów, sadów, trwałych kultur rolnych.
II. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 140/6, obszaru  0,3000 ha stanowiąca użytek:  grunty orne  klasy RII, RIIa położona w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, część działki porośnięta samosiejkami drzew, pozostała część roślinnością łąkową, przeznaczona do użytkowania rolniczego, dojazd i dojście drogą gruntową, położoną na działce nr 159,  tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Nr OP1N/ 00058927/9 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                          
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr  140/6  – obręb geodezyjny Lasowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze   terenów terenów ogrodów, sadów, trwałych kultur rolnych.
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr    140/6 położona w Lasowicach gm. Otmuchów  wynosi netto 17 500,00 zł,  słownie (siedemnaście tysięcy pięćset)  złotych.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147).
Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2017 poz.2196).
 
VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Lasowice oraz prasie lokalnej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 16:07:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 16:07:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 16:07:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony