ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 66/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w miejscowości Wierzbno nr 26 o powierzchni użytkowej 29,80m2 składający się z 1 pokoju , kuchni, spiżarki, łazienki, przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: komórka nr 2 o powierzchni użytkowej 11,93m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym oznaczonym na mapie ewidencyjnej jako 202i1.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 15:59:43 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  178/2017   z dnia  06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    66/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego
i  udziału w gruncie.
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0031 Wierzbno nr 26  oraz  udział wynoszący 100/1000 w działce nr 49  obszaru 0,0900 ha, stanowiący użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-2, stanowiący własność Gminy Otmuchów. Działka nr 49 zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym nr 26, dwukondygnacyjny z poddaszem, dach pokryty dachówką ceramiczną oraz blachą trapezową, mieszczący 5 lokali mieszkalnych.
II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w miejscowości Wierzbno nr 26 o  powierzchni użytkowej 29,80m2 składający się z 1 pokoju , kuchni, spiżarki, łazienki, przedpokoju. Lokal  posiada pomieszczenia przynależne: komórka nr 2 o powierzchni użytkowej  11,93m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym oznaczonym na mapie ewidencyjnej jako 202i1.
Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 49 w udziale 100/1000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr
OP1N/00051407/9 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.
 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa,–zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr  49 – obręb geodezyjny Wierzbno gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych
o przewadze funkcji mieszkalnej.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,
b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,
c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi łącznie
20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy) w tym wartość udziału 100/1000 części w gruncie. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkową na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 15:59:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 15:59:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 15:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony