ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 65/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/7, obszaru 0,0283 ha stanowiąca użytek R IIIb, położona w miejscowości Nadziejów, teren niezabudowany, użytkowany jako tereny przydomowe, działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie w sieć energetyczną i wodociągową. Działka posiada kształt regularny, utrudnienie w samodzielnym wykorzystaniu działki powoduje mała powierzchnia.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 15:56:55 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  178 /2017   z dnia  06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    65/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r, poz. 2147) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0021 Nadziejów,  działka nr 244/7  obszaru 0,0283  ha stanowiących użytek – pastwiska R IIIb, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej, użytkowana jako zieleń przydomowa.
 
II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/7, obszaru 0,0283 ha stanowiąca użytek R IIIb,  położona w miejscowości Nadziejów, teren niezabudowany, użytkowany jako tereny przydomowe,  działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie w sieć energetyczną i wodociągową. Działka posiada kształt regularny, utrudnienie w samodzielnym wykorzystaniu działki powoduje mała powierzchnia.
 
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr OP1N/ 00056669/8 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie
wolnym od obciążeń.  
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                          
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 244/7 – obręb geodezyjny 0,0283 zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  244/7  wynosi netto 6 500,00 zł , słownie (sześć tysięcy pięćset ) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23%.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu ograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147).
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 15:56:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 15:56:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 15:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony