ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 64/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 71/1, obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 15:54:37 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr 178/2017   z dnia  06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    64/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży.
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 , poz. 2147 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r..ze zm.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.(Dz. Urz.  Woj. Op. z 2003, Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
I. Oznaczenie i opis nieruchomości – obręb geodezyjny 0025  Starowice  gm. Otmuchów, niezabudowana działka nr  71/1,  obszaru 0,2500 ha stanowiąca tereny rolne klasoużytku  - rola II, arkusz mapy- 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym.
Teren użytkowany rolniczo , dojazd drogą utwardzoną nr  75/1. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, korzystnym do dla upraw , bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Przez teren działki przebiega nasłupowa linia energetyczna.
II. Przedmiotem sprzedaży jest  działka  nr 71/1,  obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca  użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego. Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N 00055647/ 1  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.  
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.   
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.   Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014  Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r.   działka  nr 71/1  obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.
IV. Położenie nieruchomości- działka nr 71/1 , obręb geodezyjny Starowice   gm. Otmuchów zlokalizowana jest  w obszarze terenów użytków rolnych.
 
V. Wartość nieruchomości  wynosi  netto 14 500,00( słownie: czternaście tysięcy pięćset ) złotych.
 
VI. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wraz z kosztami zmiany wpisy w Księgach Wieczystych ponosi nabywca.
 
VII. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego i jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Nabywcy nie mogą występować z żadnymi  roszczeniami wobec Gminy Otmuchów z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014, poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 15:54:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 15:54:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 15:54:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony