ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 62 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 71/4, obszaru 0,0400 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe B poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, teren nieruchomości o lekkim spadku północnym, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 15:51:16 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  178 /2017  z dnia 06 grudnia  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    62 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów  gm.  Otmuchów, działka nr   71/4 obszaru 0,0400 ha, arkusz mapy  3, zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej. Zabudowana wiatą na słupach murowanych.
 
II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 71/4, obszaru  0,0400 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe B poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, teren nieruchomości o lekkim spadku północnym, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.
Nieruchomość przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
                                               
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 71/4 obręb geodezyjny Jarnołtów gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  71/4 położona w Jarnołtowie  gm. Otmuchów  wynosi netto 4 600,00 zł, (cztery tysiące sześćset) złotych. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% oraz zwrot kosztów przygotowania działki do sprzedaży w wysokości 500,50 zł .
 
V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Grunt przeznaczony zostaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-27 15:51:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-27 15:51:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-27 15:51:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony