ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 61/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. wc o powierzchni użytkowej 1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 3. komórka o powierzchni użytkowej 4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 4. komórka o powierzchni użytkowej 5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-05 16:49:29 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   149 /2017   z dnia  04 października  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    61/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego
i  udziału w gruncie.
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1366/10000 w działce nr 1187/4  obszaru 0,0149 ha, 1187/6 obszaru 0,0115 ha stanowiący użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-13, stanowiący własność Gminy Otmuchów. Działka nr 1187/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 25. Jest to obiekt o zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny z poddaszem, kryty blachodachówką, mieszczący 5 lokali mieszkalnych. Działka nr 1187/6 zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, dwukondygnacyjnym w zabudowie zwartej, pierwszą kondygnację budynku zajmują komórki gospodarcze, drugą kondygnację zajmuje lokal mieszkalny oraz budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym w zabudowie zwartej – budynek zajmują komórki gospodarcze.
 
II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o  powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal  posiada pomieszczenia przynależne:
  1. wc o powierzchni użytkowej  1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym,
  2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym,
  3. komórka o powierzchni użytkowej  4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym,
  4. komórka o powierzchni użytkowej  5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym.
Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr
OP1N/0006918/7 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.
 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  
 
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów –Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008r. Nr 88, poz. 2087) działki nr 1187/4, 1187/6- obręb geodezyjny Otmuchów  przeznaczone są na cele nierolne i nieleśne, stanowią teren pod zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną; dopuszczalne przeznaczenie tereny: zabudowa usługowa: usługi komercyjne (działalność nieuciążliwa), (oznaczone na rysunku planu symbolem 49MW(u)).
 
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,
b. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,
c. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi   łącznie
25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) w tym wartość udziału 1366/10000 części w gruncie wynosi 2 400,00 zł. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkową na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                     
Pobierz dane XML W Y K A Z NR 61/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. wc o powierzchni użytkowej 1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 3. komórka o powierzchni użytkowej 4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 4. komórka o powierzchni użytkowej 5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4. Drukuj informację W Y K A Z NR 61/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalnego poł. w Otmuchowie przy ul. Mickiewicza nr 25 o powierzchni użytkowej 25,10m2 składający się z 1 pokoju , kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1. wc o powierzchni użytkowej 1,10m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 2. strych o powierzchni użytkowej 5,70m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 3. komórka o powierzchni użytkowej 4,95m2 – zlokalizowana w budynku mieszkalnym, 4. komórka o powierzchni użytkowej 5,67m2 – zlokalizowana w budynku gospodarczym. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 1187/4, 1187/6 w udziale 1366/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-05 16:49:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-05 16:49:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-05 16:49:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony