ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 58 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 37/5, obszaru 0,2500 ha stanowiąca użytek: grunty orne klasy RII, położona w Broniszowicach gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, użytkowany rolniczo, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania, przez teren działki przebiega linia energetyczna na słupach żelbetowych.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 23:01:33 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  121/2017  z dnia 21 lipca 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    58 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0002  Broniszowice gm.  Otmuchów, działka nr   37/5  obszaru 0,2500 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości użytkowanych rolniczo oraz zabudowanych o funkcji mieszkalnej.
II. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 37/5, obszaru  0,2500 ha stanowiąca użytek:  grunty orne  klasy RII, położona w Broniszowicach gm. Otmuchów. Teren niezabudowany, użytkowany rolniczo, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, tren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania, przez teren działki przebiega linia energetyczna na słupach żelbetowych.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Nr OP1N/ 00047002/9 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .
Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.
 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                          
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr   37/5  – obręb geodezyjny Broniszowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze   terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr   37/5 położona w Broniszowicach gm. Otmuchów  wynosi netto 14 000,00 zł,  słownie (czternaście tysięcy)  złotych.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147).
 
VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Broniszowice oraz prasie lokalnej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Magdalena Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 23:01:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 23:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26 23:01:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony