ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 56/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Jasienicy Górnej nr 69 o powierzchni użytkowej 107,60 m 2składający się z 4 pokoi , kuchni, łazienki, p.pokoju, komórki gospodarczej, przedsionka. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 178/3 w udziale 51/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 22:57:13 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   121 /2017   z dnia  21 lipca  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    56/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego
i  udziału w gruncie.
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 ) Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0006 Jasienica Górna gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 51/100 w działce nr 178/3  obszaru 0,2400 ha stanowiący użytek –  tereny mieszkaniowe -B, grunty orne -R IVa arkusz mapy-2, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym nr 69. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , kryty dachówką zakładkową, mieszczący 2 lokale mieszkalne, parter i I-sze piętro, stanowiącym własność Gminy Otmuchów.
II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Jasienicy Górnej nr 69 o  powierzchni użytkowej 107,60 m 2składający się z 4 pokoi , kuchni, łazienki, p.pokoju, komórki gospodarczej, przedsionka. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 178/3 w udziale  51/100 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.
 
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta Kw nr
OP1N/00049350/7 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.
 
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 178/3 obręb geodezyjny Jasienica Górna  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 123 000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące) w tym wartość udziału 51/100 części w gruncie wynosi 32 000,00zł. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Magdalena Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 22:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 22:57:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26 22:57:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony