ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 54 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 83/1, obszaru 1,5200 ha stanowiąca użytek: lasy – Ls V, Łąki trwałe – Ł IV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lz – R IVb, położona w miejscowości Łąka gm. Otmuchów. Działka posiada kształt nieregularny, mało korzystny dla zagospodarowania, dojazd i dojście drogami gruntowymi. Teren działki zadrzewiony.

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-23 17:48:24 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   69 /2017  z dnia  18 maja  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    54 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
Wykaz Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 
 
I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0016  Łąka gm.  Otmuchów, działka nr  83/1 obszaru 1,5200 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.
II. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 83/1, obszaru 1,5200 ha stanowiąca użytek:  lasy – Ls V, Łąki trwałe – Ł IV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lz – R IVb, położona w  miejscowości Łąka  gm. Otmuchów. Działka posiada kształt nieregularny, mało korzystny dla zagospodarowania, dojazd i dojście drogami gruntowymi. Teren działki zadrzewiony.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Nr OP1N/ 00032630/2  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .
Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                        
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr   83/1 – obręb geodezyjny Łąka gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych.
 
 
IV. Wartość nieruchomości obejmującej prawo własności gruntu oraz wartość zadrzewienia  znajdującego się na działce nr  83/1 wynosi netto 65 000,00 zł,  słownie (sześćdziesiąt pięć tysięcy)  złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).
VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Jarnołtów oraz prasie lokalnej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-23 17:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-23 17:48:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23 17:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony