ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 31 marca 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Budowie budynku pensjonatowego w Wójcicach dz. nr 814/1, 814/2, 449,11, 449/12, 449/17, 449/18, 449/8”, obręb Wójcice.

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-01 16:57:11 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 31.05.2017r.  
MK. 6220.1.6.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
             Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) -   
Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o :
przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 31 marca 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na „Budowie budynku pensjonatowego w Wójcicach dz. nr 814/1, 814/2, 449,11, 449/12, 449/17,  449/18, 449/8”, obręb Wójcice, realizowanego przez inwestora: Panią Jolantę Zając ul. Sokoła 7, 48-300 Nysa,  reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Kamilę Wilk - k2w architekci ul. Wolności 9/27, 48-300 Nysa (pełnomocnictwo z dnia 08.03.2017r.), zgodnie z wnioskiem z dnia 08 kwietnia 2017r. (omyłkowo wpisano: „kwietnia”, powinno być „marca”), który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 8.03.2017r. oraz został uzupełniony przez pełnomocnika poprzez poprawę Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w dniu 31.03.2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
             Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 
           W dniach od dnia 5 czerwca 2017r. do dnia 05 lipca 2017r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów, składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: . 
         Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, w godzinach pracy urzędu t.j od wtorku do piątku od 7 0do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1)        na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,
2)       w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,
3)        w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew.35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-01 16:57:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-01 16:57:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-01 16:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony