ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr 583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-17 21:55:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Otmuchów, dnia  15.05.2017r.                          
MK.6220.15.8.2016
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
             
              Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353z późniejszymi zmianami)
Zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie dot. wniosku inwestora: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów,  reprezentowanej przez Panią Joannę Pauter, z dnia 21.09.2016r. (pełnomocnictwo z dnia 23.09.2016r.)  (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 22.09.2016r.), uzupełnionego przez Wiceprezes Zarządu Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 48-385 Otmuchów, ul. Zamkowa 6 - Panią Annę Pyka w dniu 01.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 02.12.2016r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie i eksploatacji instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznej, realizowanej na działkach nr 583/36, obręb 0001, Otmuchów, Am-8, o powierzchni 5,7257 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OP1N/00045593/4. 
             W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano opinie od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - WOOŚ.4241.377.2016.MW z dnia 24.10.2016r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - Nr NZ.4315.40.2016.HW z dnia 20.10.2016r., stwierdzające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 26 kwietnia 2017r. inwestor przedłożył wymagany raport o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z tym informuje się, że:
1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego (parter, pok. 5) w godzinach 8.00 - 15.00,
2/ w terminie 7 dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski   dot.  stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
 
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-17 21:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-17 21:55:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17 21:55:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony