ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 12221
Kierownictwo Urzędu 10302
Struktura Organizacyjna 8286
Regulamin Organizacyjny 5695
Jednostki Organizacyjne 56611
Jednostki Pomocnicze 12346
Praca w Urzędzie 4348
Oferty pracy 40883
Regulamin naboru 7849
Wyniki naboru 29850
Regulaminy 27809
WIĘKSZY OTMUCHÓW 12472
OGŁOSZENIA 537
Ogłoszenia Burmistrza 41
2021 1713
2020 40089
2019 92281
2018 174940
2017 (od 1 marca 2017) 155824
Rady Miejskiej 1277
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 10476
Opinie RIO w Opolu 1151
2021 54
2020 1674
2019 4831
2018 6236
2017 (od 1 marca 2017) 10188
Taryfy za wodę i ścieki 2318
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 11215
Sprzedaż - wykazy 1028
2021 805
2020 12844
2019 51527
2018 58499
2017 (od 1 marca 2017) 81482
Sprzedaż 1544
2021 1999
2020 53138
2019 110461
2018 115020
2017 (od 1 marca 2017) 165593
Dzierżawa - wykazy 16
2021 68
2020 5959
2019 13073
2018 17254
2017 15425
Dzierżawa 505
2021 55
2020 8539
Najem 7517
2021 62
2020 1640
Rozstrzygnięcia 275
2021 337
2020 10856
2019 36227
2018 73268
2017 (od 1 marca 2017) 154119
Organy Gminy 6129
Skład Rady Miejskiej 8439
Protokoły z Sesji RM 317
2020 1078
2019 2474
2018 9117
2017 8663
2016 8495
2015 6946
2014 7350
2013 6813
2012 8106
Protokoły z głosowań 215
2020 1209
2019 1819
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 298
2020 1102
2019 2512
2018 8134
2017 10921
2016 8388
2015 7494
2014 9539
2013 7448
2012 7788
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 201
2020 990
2019 1868
2018 3523
2017 4377
2016 4836
2015 814
2014 3707
2013 4578
2012 4759
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 657
Kadencja 2018-2023 560
2020 3972
2019 12783
2018 14511
Interpelacje i wnioski 5
2019 20219
Informacja o petycjach 2160
Zamówienia Publiczne 23671
Roboty Budowlane 525
2021 659
2020 19020
2019 37335
2018 71509
2017 (od 1 marca 2017) 42626
Dostawy 294
2021 597
2020 502
2019 8082
2018 28172
2017 (od 1 marca 2017) 13272
Usługi 333
2021 144
2020 661
2019 27193
2018 23698
2017 (od 1 marca 2017) 22566
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 343
2021 1945
2020 37742
2019 41772
2018 64016
2017 (od 1 marca 2017) 89982
Informacje z otwarcia ofert 245
2021 406
2020 9424
2019 34882
2018 36478
2017 (od 1 marca 2017) 28532
Rozstrzygnięcia 252
2021 269
2020 8517
2019 30143
2018 32476
2017 (od 1 marca 2017) 41429
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 329
2021 258
2020 11096
2019 18579
2018 27947
2017 (od 1 marca 2017) 40763
Plany Zamówień Publicznych 36
2021 238
2020 2884
2019 4869
2018 5548
2017 7135
Oświadczenia majątkowe 7339
Wzory oświadczeń 3546
Urząd Miejski 1624
wg stanu na 31.12.2019 r. 987
wg stanu na 31.12.2018 r. 2356
wg stanu na 31.12.2017 r. 3906
wg stanu na 31.12.2016 r. 5192
wg stanu na 31.12.2015 r. 3849
wg stanu na 31.12.2014 r. 3180
wg stanu na 31.12.2013 r. 2951
na poczatek zatrudnienia 6211
na koniec zatrudnienia 1637
na początek kadencji 5265
na koniec kadencji 2818
w związku z odwołaniem 3683
Radni Rady Miejskiej 2136
wg stanu na 31.12.2019 r. 922
wg stanu na 31.12.2018 r. 2689
wg stanu na 31.12.2017 r. 9726
wg stanu na 31.12.2016 r. 10186
wg stanu na 31.12.2015 r. 3518
wg stanu na 31.12.2014 r. 2856
wg stanu na 31.12.2013 r. 3041
na koniec kadencji 9995
na początek kadencji 5826
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1969
wg stanu na 31.12.2019 r. 885
wg stanu na 31.12.2018 r. 2183
wg stanu na 31.12.2017 r. 3275
wg stanu na 31.12.2016 r. 10404
wg stanu na 31.12.2015 r. 3166
wg stanu na 31.12.2014 r. 34053
wg stanu na 31.12.2013 r. 10556
na koniec zatrudnienia 22252
na początek zatrudnienia 24002
WZORY DOKUMENTÓW 6420
Urząd Stanu Cywilnego 6972
Szkolnictwo, stypendia 7899
Podatkowe 7289
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 4820
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 11881
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 5782
Rolnictwo, wycinka drzew 4068
Użytkownie wieczyste 2346
Drogi, oświetlenie 1079
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 934
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 705
Rejestry i Ewidencje 3905
Rejestr Instytucji Kultury 8659
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 6019
Rejestry Zbiorów Danych 8867
System Informacji o Środowisku 3319
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 3603
Petycje 11358
Informacja publiczna 2581
Informacja publiczna 2021 193
Informacja publiczna 2018 3702
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 5271
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 1921
Deklaracja dostępności 1754
Raport o stanie gminy 1271
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 10200
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 4084
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 263

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1350558
Redakcja biuletynu 2728
Mapa serwisu 2291
Statystyki 2277
Kontakt 33451

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 18967
Uchwały Rady Miejskiej 2355
2020 3882
2019 6959
2018 48570
2017 54919
2016 63493
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 96
Kadencja 2006-2010 4071
Kadencja 2010-2014 4513
Kadencja 2014-2018 8277
Kadencja 2018-2023 2813
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 4423
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 8225
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 4737
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 11928
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 4713
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 9940
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 2456
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 165