ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 7228
Kierownictwo Urzędu 4746
Struktura Organizacyjna 3530
Regulamin Organizacyjny 2510
Jednostki Organizacyjne 27254
Jednostki Pomocnicze 4712
Praca w Urzędzie 2463
Oferty pracy 14462
Regulamin naboru 3436
Wyniki naboru 10295
Regulaminy 12169
WIĘKSZY OTMUCHÓW 4506
OGŁOSZENIA 452
Ogłoszenia Burmistrza 34
2019 11531
2018 62158
2017 (od 1 marca 2017) 79305
Rady Miejskiej 680
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 994
Opinie RIO w Opolu 577
2019 553
2018 1898
2017 (od 1 marca 2017) 4577
Taryfy za wodę i ścieki 136
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 5472
Sprzedaż - wykazy 827
2019 9457
2018 18601
2017 (od 1 marca 2017) 39856
Sprzedaż 892
2019 15310
2018 36369
2017 (od 1 marca 2017) 78305
Dzierżawa - wykazy 16
2019 2651
2018 6100
2017 7462
Dzierżawa 394
2018 3238
2017 620
Najem 3372
Rozstrzygnięcia 243
2019 6448
2018 20344
2017 (od 1 marca 2017) 74138
Organy Gminy 3451
Skład Rady Miejskiej 2668
Protokoły z Sesji RM 233
2019 380
2018 3257
2017 4019
2016 4129
2015 3379
2014 3737
2013 3200
2012 3841
Protokoły z głosowań 20
2019 69
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 251
2019 362
2018 2565
2017 5148
2016 3938
2015 3544
2014 4765
2013 3465
2012 3635
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 173
2019 180
2018 1032
2017 2071
2016 2424
2015 417
2014 1818
2013 2156
2012 2288
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 299
Kadencja 2018-2023 170
2019 1355
2018 3219
Interpelacje i wnioski 5
2019 866
Informacja o petycjach 155
Zamówienia Publiczne 14569
Roboty Budowlane 432
2019 13378
2018 32509
2017 (od 1 marca 2017) 24716
Dostawy 264
2018 15089
2017 (od 1 marca 2017) 8317
Usługi 305
2019 8103
2018 14141
2017 (od 1 marca 2017) 12939
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 316
2019 14689
2018 31831
2017 (od 1 marca 2017) 49658
Informacje z otwarcia ofert 215
2019 5666
2018 12759
2017 (od 1 marca 2017) 14153
Rozstrzygnięcia 223
2019 5209
2018 10710
2017 (od 1 marca 2017) 20131
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 265
2019 2710
2018 9666
2017 (od 1 marca 2017) 19780
Plany Zamówień Publicznych 30
2019 1467
2018 2496
2017 3791
Oświadczenia majątkowe 4387
Wzory oświadczeń 1519
Urząd Miejski 959
wg stanu na 31.12.2018 r. 197
wg stanu na 31.12.2017 r. 1631
wg stanu na 31.12.2016 r. 2407
wg stanu na 31.12.2015 r. 2083
wg stanu na 31.12.2014 r. 1619
wg stanu na 31.12.2013 r. 1469
wg stanu na 31.12.2012 r. 1485
wg stanu na 31.12.2011 r. 1505
na poczatek zatrudnienia 3292
na początek kadencji 2281
na koniec kadencji 778
w związku z odwołaniem 2232
Radni Rady Miejskiej 1272
wg stanu na 31.12.2018 r. 237
wg stanu na 31.12.2017 r. 3216
wg stanu na 31.12.2016 r. 4335
wg stanu na 31.12.2015 r. 1847
wg stanu na 31.12.2014 r. 1500
wg stanu na 31.12.2013 r. 1534
wg stanu na 31.12.2012 r. 1516
wg stanu na 31.12.2011 r. 1539
na koniec kadencji 2805
na początek kadencji 2563
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1161
wg stanu na 31.12.2018 r. 208
wg stanu na 31.12.2017 r. 1429
wg stanu na 31.12.2016 r. 4508
wg stanu na 31.12.2015 r. 1742
wg stanu na 31.12.2014 r. 15659
wg stanu na 31.12.2013 r. 4885
wg stanu na 31.12.2012 r. 1723
wg stanu na 31.12.2011 r. 1583
na koniec zatrudnienia 11179
na początek zatrudnienia 9992
WZORY DOKUMENTÓW 3010
Urząd Stanu Cywilnego 3359
Szkolnictwo, stypendia 3508
Podatkowe 3069
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 1849
Działalność gospodarcza 5812
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 2815
Rolnictwo, wycinka drzew 1180
Użytkownie wieczyste 386
Rejestry i Ewidencje 2263
Rejestr Instytucji Kultury 4235
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 1896
Rejestry Zbiorów Danych 4305
System Informacji o Środowisku 1548
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 1475
Petycje 1168
Informacja publiczna 1044
Informacja publiczna 2018 1603
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 2111
WYBORY SAMORZĄDOWE 19906
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 4706
WYBORY ŁAWNIKÓW 273
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 159

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 514447
Redakcja biuletynu 1398
Mapa serwisu 1169
Statystyki 1067
Kontakt 12650

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 8167
Uchwały Rady Miejskiej 1390
2019 1598
2018 18127
2017 25445
2016 28110
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 80
Kadencja 2006-2010 1876
Kadencja 2010-2014 2128
Kadencja 2014-2018 4228
Kadencja 2018-2023 603
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2400
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 4160
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 2355
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 5036
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2350
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 4843

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Otmuchowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie