Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 9076
Kierownictwo Urzędu 6651
Struktura Organizacyjna 5020
Regulamin Organizacyjny 3658
Jednostki Organizacyjne 37139
Jednostki Pomocnicze 7376
Praca w Urzędzie 3199
Oferty pracy 25781
Regulamin naboru 4831
Wyniki naboru 18727
Regulaminy 17077
WIĘKSZY OTMUCHÓW 7233
OGŁOSZENIA 477
Ogłoszenia Burmistrza 37
2020 852
2019 36098
2018 98014
2017 (od 1 marca 2017) 103654
Rady Miejskiej 878
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 2686
Opinie RIO w Opolu 764
2020 45
2019 1452
2018 3222
2017 (od 1 marca 2017) 6335
Taryfy za wodę i ścieki 818
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 7023
Sprzedaż - wykazy 906
2019 22803
2018 31882
2017 (od 1 marca 2017) 52565
Sprzedaż 1001
2020 1190
2019 43447
2018 60600
2017 (od 1 marca 2017) 106292
Dzierżawa - wykazy 16
2020 394
2019 5879
2018 9837
2017 10004
Dzierżawa 427
2018 4834
2017 750
Najem 4943
2020 98
Rozstrzygnięcia 254
2020 360
2019 15840
2018 36403
2017 (od 1 marca 2017) 98128
Organy Gminy 4395
Skład Rady Miejskiej 4204
Protokoły z Sesji RM 273
2019 1118
2018 5424
2017 5709
2016 5706
2015 4621
2014 4977
2013 4465
2012 5345
Protokoły z głosowań 110
2020 59
2019 565
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 266
2019 1082
2018 4504
2017 7306
2016 5538
2015 5026
2014 6494
2013 4947
2012 5186
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 183
2019 689
2018 1919
2017 2850
2016 3226
2015 526
2014 2434
2013 2973
2012 3158
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 470
Kadencja 2018-2023 294
2020 79
2019 5083
2018 7474
Interpelacje i wnioski 5
2019 5488
Informacja o petycjach 867
Zamówienia Publiczne 16888
Roboty Budowlane 469
2019 23473
2018 46224
2017 (od 1 marca 2017) 30938
Dostawy 275
2019 1636
2018 20437
2017 (od 1 marca 2017) 9979
Usługi 314
2019 15996
2018 17586
2017 (od 1 marca 2017) 16237
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 324
2020 3009
2019 27356
2018 43030
2017 (od 1 marca 2017) 63375
Informacje z otwarcia ofert 224
2019 14440
2018 20141
2017 (od 1 marca 2017) 18677
Rozstrzygnięcia 232
2020 238
2019 12568
2018 17717
2017 (od 1 marca 2017) 26817
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 293
2020 416
2019 7416
2018 15416
2017 (od 1 marca 2017) 26357
Plany Zamówień Publicznych 32
2020 241
2019 2677
2018 3465
2017 4898
Oświadczenia majątkowe 5370
Wzory oświadczeń 2171
Urząd Miejski 1181
wg stanu na 31.12.2018 r. 1009
wg stanu na 31.12.2017 r. 2415
wg stanu na 31.12.2016 r. 3420
wg stanu na 31.12.2015 r. 2684
wg stanu na 31.12.2014 r. 2100
wg stanu na 31.12.2013 r. 1948
na poczatek zatrudnienia 4428
na koniec zatrudnienia 290
na początek kadencji 3231
na koniec kadencji 1480
w związku z odwołaniem 2900
Radni Rady Miejskiej 1556
wg stanu na 31.12.2018 r. 1084
wg stanu na 31.12.2017 r. 6130
wg stanu na 31.12.2016 r. 6514
wg stanu na 31.12.2015 r. 2390
wg stanu na 31.12.2014 r. 1942
wg stanu na 31.12.2013 r. 2029
na koniec kadencji 5619
na początek kadencji 3522
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1475
wg stanu na 31.12.2018 r. 914
wg stanu na 31.12.2017 r. 2039
wg stanu na 31.12.2016 r. 6657
wg stanu na 31.12.2015 r. 2160
wg stanu na 31.12.2014 r. 22759
wg stanu na 31.12.2013 r. 6961
na koniec zatrudnienia 16015
na początek zatrudnienia 14757
WZORY DOKUMENTÓW 3844
Urząd Stanu Cywilnego 4418
Szkolnictwo, stypendia 4874
Podatkowe 4409
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2667
Działalność gospodarcza 7670
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 3734
Rolnictwo, wycinka drzew 2119
Użytkownie wieczyste 1005
Rejestry i Ewidencje 2690
Rejestr Instytucji Kultury 5678
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3164
Rejestry Zbiorów Danych 5680
System Informacji o Środowisku 2145
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2208
Petycje 3534
Informacja publiczna 1535
Informacja publiczna 2018 2319
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 3728
WYBORY PREZYDENTA RP 106
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 455

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 846955
Redakcja biuletynu 1749
Mapa serwisu 1458
Statystyki 1362
Kontakt 18028

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 11799
Uchwały Rady Miejskiej 1723
2020 168
2019 3763
2018 29503
2017 36873
2016 42190
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 85
Kadencja 2006-2010 2652
Kadencja 2010-2014 3060
Kadencja 2014-2018 5849
Kadencja 2018-2023 1337
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3086
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 5506
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3134
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 7130
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3121
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 6661
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 790