Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 7937
Kierownictwo Urzędu 5364
Struktura Organizacyjna 4026
Regulamin Organizacyjny 2890
Jednostki Organizacyjne 30487
Jednostki Pomocnicze 5565
Praca w Urzędzie 2747
Oferty pracy 18611
Regulamin naboru 3883
Wyniki naboru 13046
Regulaminy 13749
WIĘKSZY OTMUCHÓW 5436
OGŁOSZENIA 460
Ogłoszenia Burmistrza 35
2019 18385
2018 74479
2017 (od 1 marca 2017) 87574
Rady Miejskiej 731
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 1370
Opinie RIO w Opolu 633
2019 792
2018 2305
2017 (od 1 marca 2017) 5120
Taryfy za wodę i ścieki 330
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 5926
Sprzedaż - wykazy 850
2019 13622
2018 23255
2017 (od 1 marca 2017) 44291
Sprzedaż 923
2019 23643
2018 44958
2017 (od 1 marca 2017) 88111
Dzierżawa - wykazy 16
2019 3724
2018 7389
2017 8339
Dzierżawa 401
2018 3837
2017 660
Najem 3970
Rozstrzygnięcia 246
2019 9316
2018 25862
2017 (od 1 marca 2017) 82455
Organy Gminy 3718
Skład Rady Miejskiej 3131
Protokoły z Sesji RM 249
2019 562
2018 3970
2017 4566
2016 4665
2015 3794
2014 4128
2013 3611
2012 4338
Protokoły z głosowań 61
2019 181
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 253
2019 570
2018 3196
2017 5846
2016 4464
2015 4017
2014 5337
2013 3964
2012 4174
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 175
2019 328
2018 1311
2017 2325
2016 2706
2015 453
2014 2033
2013 2431
2012 2579
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 352
Kadencja 2018-2023 206
2019 2344
2018 4622
Interpelacje i wnioski 5
2019 1659
Informacja o petycjach 371
Zamówienia Publiczne 15387
Roboty Budowlane 449
2019 16879
2018 37136
2017 (od 1 marca 2017) 26746
Dostawy 266
2018 17254
2017 (od 1 marca 2017) 8849
Usługi 306
2019 11223
2018 15409
2017 (od 1 marca 2017) 14054
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 317
2019 18902
2018 35781
2017 (od 1 marca 2017) 54517
Informacje z otwarcia ofert 217
2019 8333
2018 15142
2017 (od 1 marca 2017) 15597
Rozstrzygnięcia 225
2019 7340
2018 13087
2017 (od 1 marca 2017) 22293
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 274
2019 4046
2018 11546
2017 (od 1 marca 2017) 21933
Plany Zamówień Publicznych 30
2019 1884
2018 2800
2017 4138
Oświadczenia majątkowe 4708
Wzory oświadczeń 1716
Urząd Miejski 1039
wg stanu na 31.12.2018 r. 479
wg stanu na 31.12.2017 r. 1897
wg stanu na 31.12.2016 r. 2742
wg stanu na 31.12.2015 r. 2274
wg stanu na 31.12.2014 r. 1757
wg stanu na 31.12.2013 r. 1605
wg stanu na 31.12.2012 r. 1630
wg stanu na 31.12.2011 r. 1643
na poczatek zatrudnienia 3673
na początek kadencji 2594
na koniec kadencji 999
w związku z odwołaniem 2459
Radni Rady Miejskiej 1362
wg stanu na 31.12.2018 r. 494
wg stanu na 31.12.2017 r. 4636
wg stanu na 31.12.2016 r. 5048
wg stanu na 31.12.2015 r. 2020
wg stanu na 31.12.2014 r. 1623
wg stanu na 31.12.2013 r. 1685
wg stanu na 31.12.2012 r. 1648
wg stanu na 31.12.2011 r. 1674
na koniec kadencji 3709
na początek kadencji 2888
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1254
wg stanu na 31.12.2018 r. 432
wg stanu na 31.12.2017 r. 1627
wg stanu na 31.12.2016 r. 5211
wg stanu na 31.12.2015 r. 1878
wg stanu na 31.12.2014 r. 18056
wg stanu na 31.12.2013 r. 5588
wg stanu na 31.12.2012 r. 1898
wg stanu na 31.12.2011 r. 1715
na koniec zatrudnienia 12786
na początek zatrudnienia 11456
WZORY DOKUMENTÓW 3226
Urząd Stanu Cywilnego 3683
Szkolnictwo, stypendia 3915
Podatkowe 3450
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2090
Działalność gospodarcza 6366
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 3103
Rolnictwo, wycinka drzew 1462
Użytkownie wieczyste 587
Rejestry i Ewidencje 2364
Rejestr Instytucji Kultury 4662
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 2266
Rejestry Zbiorów Danych 4720
System Informacji o Środowisku 1731
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 1724
Petycje 1870
Informacja publiczna 1175
Informacja publiczna 2018 1802
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 2631
WYBORY SAMORZĄDOWE 22576
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7147
WYBORY ŁAWNIKÓW 531
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2447

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 621151
Redakcja biuletynu 1510
Mapa serwisu 1247
Statystyki 1141
Kontakt 14571

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 9336
Uchwały Rady Miejskiej 1488
2019 2139
2018 21915
2017 29218
2016 32520
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 81
Kadencja 2006-2010 2078
Kadencja 2010-2014 2384
Kadencja 2014-2018 4657
Kadencja 2018-2023 814
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2599
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 4594
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 2598
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 5724
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2579
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 5400
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 185