Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 10257
Kierownictwo Urzędu 7953
Struktura Organizacyjna 6144
Regulamin Organizacyjny 4435
Jednostki Organizacyjne 44463
Jednostki Pomocnicze 9135
Praca w Urzędzie 3529
Oferty pracy 31386
Regulamin naboru 6027
Wyniki naboru 23208
Regulaminy 20901
WIĘKSZY OTMUCHÓW 9088
OGŁOSZENIA 499
Ogłoszenia Burmistrza 39
2020 9256
2019 56247
2018 125424
2017 (od 1 marca 2017) 122713
Rady Miejskiej 1025
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 4926
Opinie RIO w Opolu 920
2020 476
2019 2576
2018 4412
2017 (od 1 marca 2017) 7796
Taryfy za wodę i ścieki 1390
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 8528
Sprzedaż - wykazy 971
2020 1199
2019 33810
2018 41516
2017 (od 1 marca 2017) 62789
Sprzedaż 1125
2020 13309
2019 67738
2018 79649
2017 (od 1 marca 2017) 127395
Dzierżawa - wykazy 16
2020 2105
2019 8807
2018 12741
2017 11943
Dzierżawa 468
2018 6059
2017 863
Najem 6081
2020 534
Rozstrzygnięcia 265
2020 2829
2019 23159
2018 49463
2017 (od 1 marca 2017) 118020
Organy Gminy 5063
Skład Rady Miejskiej 5700
Protokoły z Sesji RM 292
2020 280
2019 1612
2018 6748
2017 6809
2016 6634
2015 5430
2014 5842
2013 5244
2012 6281
Protokoły z głosowań 164
2020 350
2019 1010
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 279
2020 287
2019 1577
2018 5871
2017 8678
2016 6495
2015 5881
2014 7540
2013 5839
2012 6064
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 190
2020 176
2019 1088
2018 2478
2017 3390
2016 3792
2015 630
2014 2880
2013 3540
2012 3720
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 574
Kadencja 2018-2023 412
2020 728
2019 7823
2018 9930
Interpelacje i wnioski 5
2019 10659
Informacja o petycjach 1338
Zamówienia Publiczne 20390
Roboty Budowlane 484
2020 9876
2019 28939
2018 55873
2017 (od 1 marca 2017) 35154
Dostawy 283
2019 4238
2018 23563
2017 (od 1 marca 2017) 11182
Usługi 323
2019 20286
2018 20186
2017 (od 1 marca 2017) 18516
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 333
2020 13595
2019 32820
2018 50873
2017 (od 1 marca 2017) 73142
Informacje z otwarcia ofert 234
2020 3247
2019 21669
2018 25791
2017 (od 1 marca 2017) 22372
Rozstrzygnięcia 242
2020 2675
2019 18990
2018 22792
2017 (od 1 marca 2017) 32054
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 312
2020 2443
2019 11617
2018 19976
2017 (od 1 marca 2017) 31690
Plany Zamówień Publicznych 33
2020 1320
2019 3469
2018 4217
2017 5691
Oświadczenia majątkowe 6175
Wzory oświadczeń 2658
Urząd Miejski 1353
wg stanu na 31.12.2018 r. 1588
wg stanu na 31.12.2017 r. 2931
wg stanu na 31.12.2016 r. 4076
wg stanu na 31.12.2015 r. 3095
wg stanu na 31.12.2014 r. 2522
wg stanu na 31.12.2013 r. 2327
na poczatek zatrudnienia 5178
na koniec zatrudnienia 804
na początek kadencji 3965
na koniec kadencji 1999
w związku z odwołaniem 3270
Radni Rady Miejskiej 1775
wg stanu na 31.12.2018 r. 1723
wg stanu na 31.12.2017 r. 7398
wg stanu na 31.12.2016 r. 7794
wg stanu na 31.12.2015 r. 2772
wg stanu na 31.12.2014 r. 2274
wg stanu na 31.12.2013 r. 2420
na koniec kadencji 7196
na początek kadencji 4387
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1689
wg stanu na 31.12.2018 r. 1432
wg stanu na 31.12.2017 r. 2457
wg stanu na 31.12.2016 r. 8013
wg stanu na 31.12.2015 r. 2519
wg stanu na 31.12.2014 r. 26657
wg stanu na 31.12.2013 r. 8236
na koniec zatrudnienia 18816
na początek zatrudnienia 18322
WZORY DOKUMENTÓW 4805
Urząd Stanu Cywilnego 5346
Szkolnictwo, stypendia 5853
Podatkowe 5319
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 3346
Działalność gospodarcza 9113
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 4521
Rolnictwo, wycinka drzew 2820
Użytkownie wieczyste 1493
Drogi, oświetlenie 277
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 285
Rejestry i Ewidencje 3113
Rejestr Instytucji Kultury 6775
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 4246
Rejestry Zbiorów Danych 6877
System Informacji o Środowisku 2602
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2712
Petycje 5915
Informacja publiczna 1934
Informacja publiczna 2018 2867
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4622
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 1032
Deklaracja dostępności 443
Raport o stanie gminy 214
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 2195
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 951

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1046513
Redakcja biuletynu 2080
Mapa serwisu 1733
Statystyki 1709
Kontakt 23567

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 14358
Uchwały Rady Miejskiej 1969
2020 1216
2019 4998
2018 36466
2017 43453
2016 49845
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 88
Kadencja 2006-2010 3181
Kadencja 2010-2014 3602
Kadencja 2014-2018 6756
Kadencja 2018-2023 1898
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3598
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 6506
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3790
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 8960
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3737
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 7860
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 1393