Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 9430
Kierownictwo Urzędu 7115
Struktura Organizacyjna 5399
Regulamin Organizacyjny 3956
Jednostki Organizacyjne 39569
Jednostki Pomocnicze 8008
Praca w Urzędzie 3307
Oferty pracy 27728
Regulamin naboru 5233
Wyniki naboru 20280
Regulaminy 18220
WIĘKSZY OTMUCHÓW 7842
OGŁOSZENIA 487
Ogłoszenia Burmistrza 37
2020 2078
2019 41658
2018 105879
2017 (od 1 marca 2017) 109181
Rady Miejskiej 928
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 3304
Opinie RIO w Opolu 815
2020 129
2019 1745
2018 3532
2017 (od 1 marca 2017) 6727
Taryfy za wodę i ścieki 996
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 7470
Sprzedaż - wykazy 921
2020 68
2019 26083
2018 34751
2017 (od 1 marca 2017) 55428
Sprzedaż 1023
2020 3040
2019 49974
2018 65976
2017 (od 1 marca 2017) 112529
Dzierżawa - wykazy 16
2020 784
2019 6767
2018 10763
2017 10618
Dzierżawa 436
2018 5208
2017 784
Najem 5306
2020 207
Rozstrzygnięcia 257
2020 826
2019 17998
2018 40025
2017 (od 1 marca 2017) 103700
Organy Gminy 4622
Skład Rady Miejskiej 4539
Protokoły z Sesji RM 277
2020 28
2019 1261
2018 5826
2017 6073
2016 6019
2015 4889
2014 5241
2013 4707
2012 5651
Protokoły z głosowań 130
2020 122
2019 690
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 268
2020 25
2019 1220
2018 4893
2017 7750
2016 5854
2015 5330
2014 6831
2013 5252
2012 5468
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 185
2019 793
2018 2088
2017 3020
2016 3393
2015 565
2014 2568
2013 3133
2012 3343
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 524
Kadencja 2018-2023 338
2020 207
2019 5921
2018 8313
Interpelacje i wnioski 5
2019 7013
Informacja o petycjach 1007
Zamówienia Publiczne 18230
Roboty Budowlane 473
2020 3949
2019 25207
2018 49245
2017 (od 1 marca 2017) 32250
Dostawy 277
2019 2449
2018 21389
2017 (od 1 marca 2017) 10357
Usługi 317
2019 17284
2018 18407
2017 (od 1 marca 2017) 16973
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 327
2020 5749
2019 29067
2018 45508
2017 (od 1 marca 2017) 66442
Informacje z otwarcia ofert 227
2020 1186
2019 16544
2018 21809
2017 (od 1 marca 2017) 19802
Rozstrzygnięcia 235
2020 591
2019 14429
2018 19066
2017 (od 1 marca 2017) 28349
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 299
2020 705
2019 8659
2018 16810
2017 (od 1 marca 2017) 27982
Plany Zamówień Publicznych 32
2020 582
2019 2933
2018 3673
2017 5134
Oświadczenia majątkowe 5608
Wzory oświadczeń 2308
Urząd Miejski 1246
wg stanu na 31.12.2018 r. 1198
wg stanu na 31.12.2017 r. 2568
wg stanu na 31.12.2016 r. 3638
wg stanu na 31.12.2015 r. 2792
wg stanu na 31.12.2014 r. 2236
wg stanu na 31.12.2013 r. 2061
na poczatek zatrudnienia 4668
na koniec zatrudnienia 453
na początek kadencji 3445
na koniec kadencji 1658
w związku z odwołaniem 3049
Radni Rady Miejskiej 1629
wg stanu na 31.12.2018 r. 1295
wg stanu na 31.12.2017 r. 6529
wg stanu na 31.12.2016 r. 6937
wg stanu na 31.12.2015 r. 2520
wg stanu na 31.12.2014 r. 2044
wg stanu na 31.12.2013 r. 2145
na koniec kadencji 6150
na początek kadencji 3758
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1552
wg stanu na 31.12.2018 r. 1077
wg stanu na 31.12.2017 r. 2163
wg stanu na 31.12.2016 r. 7145
wg stanu na 31.12.2015 r. 2273
wg stanu na 31.12.2014 r. 24064
wg stanu na 31.12.2013 r. 7367
na koniec zatrudnienia 16990
na początek zatrudnienia 15872
WZORY DOKUMENTÓW 4131
Urząd Stanu Cywilnego 4668
Szkolnictwo, stypendia 5182
Podatkowe 4733
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2859
Działalność gospodarcza 8128
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 4050
Rolnictwo, wycinka drzew 2332
Użytkownie wieczyste 1158
Drogi, oświetlenie 46
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 4
Rejestry i Ewidencje 2786
Rejestr Instytucji Kultury 5994
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3503
Rejestry Zbiorów Danych 5997
System Informacji o Środowisku 2289
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2359
Petycje 4175
Informacja publiczna 1661
Informacja publiczna 2018 2492
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4092
WYBORY PREZYDENTA RP 505
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 673
Deklaracja dostępności 35

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 919970
Redakcja biuletynu 1846
Mapa serwisu 1542
Statystyki 1458
Kontakt 19393

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 12581
Uchwały Rady Miejskiej 1802
2020 509
2019 4133
2018 31799
2017 39023
2016 44774
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 85
Kadencja 2006-2010 2832
Kadencja 2010-2014 3240
Kadencja 2014-2018 6191
Kadencja 2018-2023 1532
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3266
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 5823
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3352
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 7677
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3314
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 7042
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 988