ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 6719
Kierownictwo Urzędu 4215
Struktura Organizacyjna 3112
Regulamin Organizacyjny 2134
Jednostki Organizacyjne 24147
Jednostki Pomocnicze 3950
Praca w Urzędzie 2272
Oferty pracy 11933
Regulamin naboru 3038
Wyniki naboru 8179
Regulaminy 10542
WIĘKSZY OTMUCHÓW 3651
OGŁOSZENIA 448
Ogłoszenia Burmistrza 34
2019 6619
2018 50141
2017 (od 1 marca 2017) 69831
Rady Miejskiej 630
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 738
Opinie RIO w Opolu 523
2019 342
2018 1498
2017 (od 1 marca 2017) 3961
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 4918
Sprzedaż - wykazy 802
2019 5536
2018 14234
2017 (od 1 marca 2017) 34685
Sprzedaż 865
2019 8290
2018 28013
2017 (od 1 marca 2017) 67100
Dzierżawa - wykazy 16
2019 1681
2018 4888
2017 6507
Dzierżawa 379
2018 2586
2017 592
Najem 2735
Rozstrzygnięcia 242
2019 3848
2018 15162
2017 (od 1 marca 2017) 64310
Organy Gminy 3200
Skład Rady Miejskiej 2293
Protokoły z Sesji RM 213
2019 210
2018 2551
2017 3527
2016 3680
2015 2995
2014 3367
2013 2820
2012 3383
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 248
2019 190
2018 2001
2017 4497
2016 3474
2015 3152
2014 4183
2013 3038
2012 3220
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 172
2019 52
2018 764
2017 1821
2016 2176
2015 389
2014 1631
2013 1911
2012 2011
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 225
Kadencja 2018-2023 138
2019 574
2018 1897
Interpelacje i wnioski 5
2019 479
Informacja o petycjach 35
Zamówienia Publiczne 13713
Roboty Budowlane 423
2019 9767
2018 28028
2017 (od 1 marca 2017) 22650
Dostawy 262
2018 12795
2017 (od 1 marca 2017) 7747
Usługi 304
2019 4603
2018 12659
2017 (od 1 marca 2017) 11778
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 314
2019 10190
2018 28090
2017 (od 1 marca 2017) 44469
Informacje z otwarcia ofert 212
2019 3586
2018 10583
2017 (od 1 marca 2017) 12500
Rozstrzygnięcia 222
2019 3168
2018 8748
2017 (od 1 marca 2017) 17829
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 253
2019 1677
2018 7807
2017 (od 1 marca 2017) 17316
Plany Zamówień Publicznych 29
2019 1105
2018 2222
2017 3431
Oświadczenia majątkowe 3979
Wzory oświadczeń 1353
Urząd Miejski 875
wg stanu na 31.12.2017 r. 1367
wg stanu na 31.12.2016 r. 2106
wg stanu na 31.12.2015 r. 1901
wg stanu na 31.12.2014 r. 1477
wg stanu na 31.12.2013 r. 1340
wg stanu na 31.12.2012 r. 1352
wg stanu na 31.12.2011 r. 1371
na poczatek zatrudnienia 2916
na początek kadencji 2027
na koniec kadencji 597
w związku z odwołaniem 2028
Radni Rady Miejskiej 1156
wg stanu na 31.12.2017 r. 2597
wg stanu na 31.12.2016 r. 3702
wg stanu na 31.12.2015 r. 1714
wg stanu na 31.12.2014 r. 1379
wg stanu na 31.12.2013 r. 1372
wg stanu na 31.12.2012 r. 1368
wg stanu na 31.12.2011 r. 1406
na koniec kadencji 2158
na początek kadencji 2257
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1028
wg stanu na 31.12.2017 r. 1216
wg stanu na 31.12.2016 r. 3826
wg stanu na 31.12.2015 r. 1627
wg stanu na 31.12.2014 r. 13513
wg stanu na 31.12.2013 r. 4327
wg stanu na 31.12.2012 r. 1574
wg stanu na 31.12.2011 r. 1435
na koniec zatrudnienia 9771
na początek zatrudnienia 8641
WZORY DOKUMNETÓW 2743
Urząd Stanu Cywilnego 2993
Szkolnictwo, stypendia 3177
Podatkowe 2726
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 1609
Działalność gospodarcza 5211
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 2549
Rolnictwo 921
Użytkownie wieczyste 191
Rejestry i Ewidencje 2170
Rejestr Instytucji Kultury 3776
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 1594
Rejestry Zbiorów Danych 3828
System Informacji o Środowisku 1359
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 1270
Petycje 772
Informacja publiczna 920
Informacja publiczna 2018 1385
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 1527
WYBORY SAMORZĄDOWE 17601
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2905
WYBORY ŁAWNIKÓW 95

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 416692
Redakcja biuletynu 1309
Mapa serwisu 1089
Statystyki 1005
Kontakt 11376

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 7093
Uchwały Rady Miejskiej 1302
2019 1118
2018 14830
2017 21991
2016 23967
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 78
Kadencja 2006-2010 1697
Kadencja 2010-2014 1881
Kadencja 2014-2018 3802
Kadencja 2018-2023 395
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2174
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 3741
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 2120
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 4302
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2122
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 4282

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Otmuchowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie