ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 8156
Kierownictwo Urzędu 5589
Struktura Organizacyjna 4198
Regulamin Organizacyjny 3034
Jednostki Organizacyjne 31691
Jednostki Pomocnicze 5894
Praca w Urzędzie 2846
Oferty pracy 20017
Regulamin naboru 4054
Wyniki naboru 14095
Regulaminy 14363
WIĘKSZY OTMUCHÓW 5820
OGŁOSZENIA 462
Ogłoszenia Burmistrza 35
2019 21760
2018 79281
2017 (od 1 marca 2017) 90925
Rady Miejskiej 758
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 1576
Opinie RIO w Opolu 652
2019 884
2018 2449
2017 (od 1 marca 2017) 5333
Taryfy za wodę i ścieki 418
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 6124
Sprzedaż - wykazy 858
2019 15182
2018 25055
2017 (od 1 marca 2017) 45942
Sprzedaż 936
2019 27311
2018 48333
2017 (od 1 marca 2017) 91921
Dzierżawa - wykazy 16
2019 4088
2018 7861
2017 8675
Dzierżawa 404
2018 4016
2017 678
Najem 4141
Rozstrzygnięcia 247
2019 10634
2018 28049
2017 (od 1 marca 2017) 85662
Organy Gminy 3815
Skład Rady Miejskiej 3318
Protokoły z Sesji RM 252
2019 667
2018 4237
2017 4750
2016 4853
2015 3960
2014 4283
2013 3752
2012 4515
Protokoły z głosowań 75
2019 252
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 253
2019 657
2018 3439
2017 6089
2016 4664
2015 4200
2014 5555
2013 4143
2012 4346
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 175
2019 388
2018 1417
2017 2431
2016 2797
2015 468
2014 2097
2013 2522
2012 2681
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 365
Kadencja 2018-2023 220
2019 2724
2018 5075
Interpelacje i wnioski 5
2019 2177
Informacja o petycjach 462
Zamówienia Publiczne 15641
Roboty Budowlane 453
2019 18124
2018 38779
2017 (od 1 marca 2017) 27470
Dostawy 266
2019 37
2018 18024
2017 (od 1 marca 2017) 9049
Usługi 307
2019 12168
2018 15794
2017 (od 1 marca 2017) 14487
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 317
2019 20671
2018 37189
2017 (od 1 marca 2017) 56326
Informacje z otwarcia ofert 218
2019 9337
2018 16023
2017 (od 1 marca 2017) 16157
Rozstrzygnięcia 225
2019 8208
2018 13943
2017 (od 1 marca 2017) 23116
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 278
2019 4610
2018 12294
2017 (od 1 marca 2017) 22899
Plany Zamówień Publicznych 30
2019 2012
2018 2900
2017 4262
Oświadczenia majątkowe 4864
Wzory oświadczeń 1796
Urząd Miejski 1074
wg stanu na 31.12.2018 r. 585
wg stanu na 31.12.2017 r. 1986
wg stanu na 31.12.2016 r. 2868
wg stanu na 31.12.2015 r. 2354
wg stanu na 31.12.2014 r. 1822
wg stanu na 31.12.2013 r. 1671
na poczatek zatrudnienia 3809
na koniec zatrudnienia 6
na początek kadencji 2721
na koniec kadencji 1087
w związku z odwołaniem 2550
Radni Rady Miejskiej 1402
wg stanu na 31.12.2018 r. 615
wg stanu na 31.12.2017 r. 4876
wg stanu na 31.12.2016 r. 5293
wg stanu na 31.12.2015 r. 2088
wg stanu na 31.12.2014 r. 1689
wg stanu na 31.12.2013 r. 1744
na koniec kadencji 4044
na początek kadencji 3006
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1306
wg stanu na 31.12.2018 r. 535
wg stanu na 31.12.2017 r. 1714
wg stanu na 31.12.2016 r. 5488
wg stanu na 31.12.2015 r. 1922
wg stanu na 31.12.2014 r. 18943
wg stanu na 31.12.2013 r. 5828
na koniec zatrudnienia 13383
na początek zatrudnienia 12039
WZORY DOKUMENTÓW 3323
Urząd Stanu Cywilnego 3806
Szkolnictwo, stypendia 4079
Podatkowe 3606
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2191
Działalność gospodarcza 6573
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 3215
Rolnictwo, wycinka drzew 1579
Użytkownie wieczyste 667
Rejestry i Ewidencje 2415
Rejestr Instytucji Kultury 4823
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 2424
Rejestry Zbiorów Danych 4909
System Informacji o Środowisku 1810
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 1809
Petycje 2188
Informacja publiczna 1241
Informacja publiczna 2018 1905
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 2744
WYBORY SAMORZĄDOWE 23454
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 8064
WYBORY ŁAWNIKÓW 643
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 3526

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 663277
Redakcja biuletynu 1556
Mapa serwisu 1279
Statystyki 1178
Kontakt 15126

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 9818
Uchwały Rady Miejskiej 1520
2019 2407
2018 23263
2017 30569
2016 34203
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 81
Kadencja 2006-2010 2168
Kadencja 2010-2014 2484
Kadencja 2014-2018 4828
Kadencja 2018-2023 904
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2694
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 4767
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 2695
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 6008
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2673
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 5631
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 302
« powrót do poprzedniej strony