ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 10443
Kierownictwo Urzędu 8238
Struktura Organizacyjna 6417
Regulamin Organizacyjny 4594
Jednostki Organizacyjne 46208
Jednostki Pomocnicze 9516
Praca w Urzędzie 3613
Oferty pracy 32679
Regulamin naboru 6298
Wyniki naboru 24206
Regulaminy 21998
WIĘKSZY OTMUCHÓW 9513
OGŁOSZENIA 502
Ogłoszenia Burmistrza 39
2020 13004
2019 61881
2018 132817
2017 (od 1 marca 2017) 127799
Rady Miejskiej 1050
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 5548
Opinie RIO w Opolu 962
2020 626
2019 2917
2018 4752
2017 (od 1 marca 2017) 8180
Taryfy za wodę i ścieki 1534
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 8795
Sprzedaż - wykazy 983
2020 1997
2019 36581
2018 44163
2017 (od 1 marca 2017) 66152
Sprzedaż 1147
2020 18722
2019 74340
2018 85231
2017 (od 1 marca 2017) 133204
Dzierżawa - wykazy 16
2020 2586
2019 9403
2018 13377
2017 12430
Dzierżawa 479
2018 6304
2017 881
Najem 6289
2020 672
Rozstrzygnięcia 266
2020 4031
2019 25226
2018 53250
2017 (od 1 marca 2017) 123565
Organy Gminy 5154
Skład Rady Miejskiej 6398
Protokoły z Sesji RM 296
2020 368
2019 1738
2018 7122
2017 7079
2016 6909
2015 5625
2014 6055
2013 5472
2012 6541
Protokoły z głosowań 166
2020 472
2019 1123
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 282
2020 370
2019 1726
2018 6244
2017 9009
2016 6746
2015 6111
2014 7871
2013 6084
2012 6288
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 192
2020 274
2019 1229
2018 2627
2017 3532
2016 3955
2015 652
2014 3006
2013 3680
2012 3871
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 586
Kadencja 2018-2023 431
2020 1044
2019 8661
2018 10717
Interpelacje i wnioski 5
2019 12027
Informacja o petycjach 1458
Zamówienia Publiczne 20737
Roboty Budowlane 491
2020 11218
2019 30222
2018 58379
2017 (od 1 marca 2017) 36363
Dostawy 286
2019 4818
2018 24227
2017 (od 1 marca 2017) 11499
Usługi 324
2019 21374
2018 20716
2017 (od 1 marca 2017) 19134
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 334
2020 16592
2019 34173
2018 52905
2017 (od 1 marca 2017) 75757
Informacje z otwarcia ofert 236
2020 3898
2019 23802
2018 27457
2017 (od 1 marca 2017) 23374
Rozstrzygnięcia 244
2020 3431
2019 20762
2018 24341
2017 (od 1 marca 2017) 33539
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 313
2020 3231
2019 12609
2018 21197
2017 (od 1 marca 2017) 33096
Plany Zamówień Publicznych 34
2020 1559
2019 3697
2018 4410
2017 5916
Oświadczenia majątkowe 6342
Wzory oświadczeń 2772
Urząd Miejski 1382
wg stanu na 31.12.2019 r. 3
wg stanu na 31.12.2018 r. 1697
wg stanu na 31.12.2017 r. 3062
wg stanu na 31.12.2016 r. 4208
wg stanu na 31.12.2015 r. 3210
wg stanu na 31.12.2014 r. 2608
wg stanu na 31.12.2013 r. 2413
na poczatek zatrudnienia 5357
na koniec zatrudnienia 931
na początek kadencji 4166
na koniec kadencji 2125
w związku z odwołaniem 3335
Radni Rady Miejskiej 1823
wg stanu na 31.12.2019 r. 10
wg stanu na 31.12.2018 r. 1853
wg stanu na 31.12.2017 r. 7760
wg stanu na 31.12.2016 r. 8109
wg stanu na 31.12.2015 r. 2878
wg stanu na 31.12.2014 r. 2346
wg stanu na 31.12.2013 r. 2508
na koniec kadencji 7641
na początek kadencji 4593
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1731
wg stanu na 31.12.2019 r. 4
wg stanu na 31.12.2018 r. 1557
wg stanu na 31.12.2017 r. 2580
wg stanu na 31.12.2016 r. 8379
wg stanu na 31.12.2015 r. 2610
wg stanu na 31.12.2014 r. 27734
wg stanu na 31.12.2013 r. 8530
na koniec zatrudnienia 19530
na początek zatrudnienia 19273
WZORY DOKUMENTÓW 4964
Urząd Stanu Cywilnego 5558
Szkolnictwo, stypendia 6147
Podatkowe 5549
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 3549
Działalność gospodarcza 9457
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 4686
Rolnictwo, wycinka drzew 3006
Użytkownie wieczyste 1616
Drogi, oświetlenie 386
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 365
Rejestry i Ewidencje 3247
Rejestr Instytucji Kultury 7058
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 4520
Rejestry Zbiorów Danych 7209
System Informacji o Środowisku 2700
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2858
Petycje 6599
Informacja publiczna 2009
Informacja publiczna 2018 2977
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4749
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 1158
Deklaracja dostępności 594
Raport o stanie gminy 350
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 3056
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 1351

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1103205
Redakcja biuletynu 2169
Mapa serwisu 1802
Statystyki 1799
Kontakt 25019

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 15024
Uchwały Rady Miejskiej 2007
2020 1475
2019 5293
2018 38498
2017 45155
2016 51813
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 90
Kadencja 2006-2010 3316
Kadencja 2010-2014 3723
Kadencja 2014-2018 6971
Kadencja 2018-2023 2012
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3712
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 6738
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3912
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 9343
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3862
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 8143
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 1532
« powrót do poprzedniej strony