ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 9169
Kierownictwo Urzędu 6744
Struktura Organizacyjna 5098
Regulamin Organizacyjny 3720
Jednostki Organizacyjne 37657
Jednostki Pomocnicze 7512
Praca w Urzędzie 3223
Oferty pracy 26186
Regulamin naboru 4903
Wyniki naboru 19019
Regulaminy 17295
WIĘKSZY OTMUCHÓW 7359
OGŁOSZENIA 480
Ogłoszenia Burmistrza 37
2020 1141
2019 37304
2018 99624
2017 (od 1 marca 2017) 104690
Rady Miejskiej 892
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 2830
Opinie RIO w Opolu 773
2020 65
2019 1519
2018 3291
2017 (od 1 marca 2017) 6424
Taryfy za wodę i ścieki 861
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 7167
Sprzedaż - wykazy 909
2019 23574
2018 32486
2017 (od 1 marca 2017) 53117
Sprzedaż 1005
2020 1591
2019 44797
2018 61773
2017 (od 1 marca 2017) 107475
Dzierżawa - wykazy 16
2020 475
2019 6074
2018 10016
2017 10122
Dzierżawa 430
2018 4916
2017 756
Najem 5023
2020 129
Rozstrzygnięcia 254
2020 540
2019 16318
2018 37098
2017 (od 1 marca 2017) 99322
Organy Gminy 4440
Skład Rady Miejskiej 4265
Protokoły z Sesji RM 274
2019 1140
2018 5496
2017 5783
2016 5764
2015 4664
2014 5031
2013 4518
2012 5398
Protokoły z głosowań 114
2020 77
2019 597
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 266
2019 1104
2018 4578
2017 7392
2016 5612
2015 5086
2014 6558
2013 5010
2012 5234
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 183
2019 713
2018 1958
2017 2881
2016 3256
2015 534
2014 2460
2013 3004
2012 3187
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 479
Kadencja 2018-2023 302
2020 113
2019 5262
2018 7639
Interpelacje i wnioski 5
2019 5733
Informacja o petycjach 895
Zamówienia Publiczne 17145
Roboty Budowlane 469
2020 694
2019 23898
2018 46897
2017 (od 1 marca 2017) 31187
Dostawy 276
2019 1798
2018 20652
2017 (od 1 marca 2017) 10052
Usługi 314
2019 16286
2018 17763
2017 (od 1 marca 2017) 16383
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 325
2020 3669
2019 27691
2018 43537
2017 (od 1 marca 2017) 63947
Informacje z otwarcia ofert 225
2019 14824
2018 20507
2017 (od 1 marca 2017) 18889
Rozstrzygnięcia 233
2020 268
2019 12947
2018 17965
2017 (od 1 marca 2017) 27099
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 294
2020 466
2019 7677
2018 15677
2017 (od 1 marca 2017) 26644
Plany Zamówień Publicznych 32
2020 325
2019 2727
2018 3505
2017 4951
Oświadczenia majątkowe 5432
Wzory oświadczeń 2198
Urząd Miejski 1199
wg stanu na 31.12.2018 r. 1059
wg stanu na 31.12.2017 r. 2447
wg stanu na 31.12.2016 r. 3458
wg stanu na 31.12.2015 r. 2707
wg stanu na 31.12.2014 r. 2128
wg stanu na 31.12.2013 r. 1975
na poczatek zatrudnienia 4471
na koniec zatrudnienia 308
na początek kadencji 3272
na koniec kadencji 1512
w związku z odwołaniem 2928
Radni Rady Miejskiej 1573
wg stanu na 31.12.2018 r. 1130
wg stanu na 31.12.2017 r. 6209
wg stanu na 31.12.2016 r. 6602
wg stanu na 31.12.2015 r. 2417
wg stanu na 31.12.2014 r. 1960
wg stanu na 31.12.2013 r. 2047
na koniec kadencji 5730
na początek kadencji 3569
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1499
wg stanu na 31.12.2018 r. 968
wg stanu na 31.12.2017 r. 2066
wg stanu na 31.12.2016 r. 6748
wg stanu na 31.12.2015 r. 2186
wg stanu na 31.12.2014 r. 23019
wg stanu na 31.12.2013 r. 7044
na koniec zatrudnienia 16181
na początek zatrudnienia 14983
WZORY DOKUMENTÓW 3876
Urząd Stanu Cywilnego 4467
Szkolnictwo, stypendia 4946
Podatkowe 4485
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2704
Działalność gospodarcza 7754
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 3772
Rolnictwo, wycinka drzew 2165
Użytkownie wieczyste 1039
Rejestry i Ewidencje 2709
Rejestr Instytucji Kultury 5749
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3222
Rejestry Zbiorów Danych 5747
System Informacji o Środowisku 2173
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2238
Petycje 3692
Informacja publiczna 1562
Informacja publiczna 2018 2366
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 3783
WYBORY PREZYDENTA RP 210
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 521

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 862386
Redakcja biuletynu 1767
Mapa serwisu 1470
Statystyki 1388
Kontakt 18284

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 12000
Uchwały Rady Miejskiej 1745
2020 281
2019 3837
2018 29993
2017 37309
2016 42670
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 85
Kadencja 2006-2010 2686
Kadencja 2010-2014 3096
Kadencja 2014-2018 5927
Kadencja 2018-2023 1389
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3131
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 5576
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3178
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 7269
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3163
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 6757
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 836
« powrót do poprzedniej strony