ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 8778
Kierownictwo Urzędu 6344
Struktura Organizacyjna 4789
Regulamin Organizacyjny 3485
Jednostki Organizacyjne 35589
Jednostki Pomocnicze 6962
Praca w Urzędzie 3086
Oferty pracy 24317
Regulamin naboru 4608
Wyniki naboru 17655
Regulaminy 16318
WIĘKSZY OTMUCHÓW 6838
OGŁOSZENIA 469
Ogłoszenia Burmistrza 36
2020 91
2019 32383
2018 93047
2017 (od 1 marca 2017) 100447
Rady Miejskiej 833
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 2335
Opinie RIO w Opolu 733
2020 17
2019 1200
2018 2959
2017 (od 1 marca 2017) 6030
Taryfy za wodę i ścieki 692
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 6686
Sprzedaż - wykazy 893
2019 20431
2018 30067
2017 (od 1 marca 2017) 50893
Sprzedaż 975
2020 111
2019 39307
2018 57507
2017 (od 1 marca 2017) 102733
Dzierżawa - wykazy 16
2020 127
2019 5358
2018 9264
2017 9617
Dzierżawa 419
2018 4578
2017 729
Najem 4702
Rozstrzygnięcia 251
2020 66
2019 14498
2018 34262
2017 (od 1 marca 2017) 95051
Organy Gminy 4195
Skład Rady Miejskiej 3945
Protokoły z Sesji RM 269
2019 974
2018 5093
2017 5433
2016 5454
2015 4423
2014 4765
2013 4243
2012 5084
Protokoły z głosowań 103
2019 470
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 261
2019 967
2018 4188
2017 6951
2016 5277
2015 4786
2014 6198
2013 4701
2012 4933
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 180
2019 585
2018 1771
2017 2730
2016 3090
2015 508
2014 2331
2013 2837
2012 3012
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 437
Kadencja 2018-2023 267
2019 4314
2018 6724
Interpelacje i wnioski 5
2019 4617
Informacja o petycjach 727
Zamówienia Publiczne 16491
Roboty Budowlane 466
2019 21901
2018 43997
2017 (od 1 marca 2017) 29898
Dostawy 272
2019 1105
2018 19792
2017 (od 1 marca 2017) 9713
Usługi 312
2019 15174
2018 17042
2017 (od 1 marca 2017) 15753
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 322
2020 770
2019 26276
2018 41366
2017 (od 1 marca 2017) 61526
Informacje z otwarcia ofert 222
2019 13049
2018 18947
2017 (od 1 marca 2017) 17952
Rozstrzygnięcia 230
2020 118
2019 11292
2018 16698
2017 (od 1 marca 2017) 25756
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 290
2020 48
2019 6692
2018 14559
2017 (od 1 marca 2017) 25403
Plany Zamówień Publicznych 31
2019 2473
2018 3277
2017 4705
Oświadczenia majątkowe 5198
Wzory oświadczeń 2054
Urząd Miejski 1147
wg stanu na 31.12.2018 r. 875
wg stanu na 31.12.2017 r. 2278
wg stanu na 31.12.2016 r. 3259
wg stanu na 31.12.2015 r. 2583
wg stanu na 31.12.2014 r. 2014
wg stanu na 31.12.2013 r. 1860
na poczatek zatrudnienia 4260
na koniec zatrudnienia 207
na początek kadencji 3096
na koniec kadencji 1364
w związku z odwołaniem 2804
Radni Rady Miejskiej 1514
wg stanu na 31.12.2018 r. 926
wg stanu na 31.12.2017 r. 5764
wg stanu na 31.12.2016 r. 6164
wg stanu na 31.12.2015 r. 2288
wg stanu na 31.12.2014 r. 1859
wg stanu na 31.12.2013 r. 1932
na koniec kadencji 5104
na początek kadencji 3373
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1433
wg stanu na 31.12.2018 r. 771
wg stanu na 31.12.2017 r. 1917
wg stanu na 31.12.2016 r. 6320
wg stanu na 31.12.2015 r. 2081
wg stanu na 31.12.2014 r. 21624
wg stanu na 31.12.2013 r. 6643
na koniec zatrudnienia 15294
na początek zatrudnienia 13893
WZORY DOKUMENTÓW 3692
Urząd Stanu Cywilnego 4231
Szkolnictwo, stypendia 4647
Podatkowe 4164
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2521
Działalność gospodarcza 7355
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 3567
Rolnictwo, wycinka drzew 1954
Użytkownie wieczyste 921
Rejestry i Ewidencje 2603
Rejestr Instytucji Kultury 5423
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 2941
Rejestry Zbiorów Danych 5433
System Informacji o Środowisku 2031
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2089
Petycje 3095
Informacja publiczna 1434
Informacja publiczna 2018 2186
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 3315
WYBORY SAMORZĄDOWE 26558
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 10307
WYBORY ŁAWNIKÓW 946
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 5717
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 260

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 792470
Redakcja biuletynu 1674
Mapa serwisu 1388
Statystyki 1285
Kontakt 17186

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 11188
Uchwały Rady Miejskiej 1657
2019 3348
2018 27623
2017 35031
2016 39660
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 83
Kadencja 2006-2010 2435
Kadencja 2010-2014 2800
Kadencja 2014-2018 5388
Kadencja 2018-2023 1188
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2969
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 5286
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3000
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 6766
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2984
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 6357
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 642
« powrót do poprzedniej strony