ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 12786
Kierownictwo Urzędu 10920
Struktura Organizacyjna 8860
Regulamin Organizacyjny 6049
Jednostki Organizacyjne 59455
Jednostki Pomocnicze 13094
Praca w Urzędzie 4534
Oferty pracy 42917
Regulamin naboru 8228
Wyniki naboru 31318
Regulaminy 29227
WIĘKSZY OTMUCHÓW 13195
OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA 544
Ogłoszenia / Obwieszczenia Burmistrza 42
2021 4661
2020 46126
2019 99064
2018 184436
2017 (od 1.03.2017) 161985
Rady Miejskiej 1349
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 11956
Opinie RIO w Opolu 1206
2021 258
2020 1910
2019 5280
2018 6577
2017 (od 1 marca 2017) 10684
Taryfy za wodę i ścieki 2542
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 12217
Sprzedaż - wykazy 1040
2021 2968
2020 15682
2019 55077
2018 61871
2017 (od 1 marca 2017) 85067
Sprzedaż 1730
2021 5340
2020 60419
2019 118494
2018 121986
2017 (od 1 marca 2017) 173255
Dzierżawa - wykazy 16
2021 419
2020 6739
2019 13945
2018 18137
2017 16116
Dzierżawa 512
2021 140
2020 9209
Najem 7795
2021 248
2020 1865
Rozstrzygnięcia 279
2021 1095
2020 12470
2019 38735
2018 77945
2017 (od 1 marca 2017) 161144
Organy Gminy 6415
Skład Rady Miejskiej 9004
Protokoły z Sesji RM 319
2020 1274
2019 2643
2018 9617
2017 9036
2016 8893
2015 7289
2014 7650
2013 7116
2012 8484
Protokoły z głosowań 223
2021 180
2020 1385
2019 1988
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 301
2021 165
2020 1305
2019 2711
2018 8607
2017 11378
2016 8740
2015 7845
2014 9927
2013 7750
2012 8171
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 203
2020 1175
2019 2009
2018 3760
2017 4570
2016 5069
2015 848
2014 3892
2013 4813
2012 4979
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 690
Kadencja 2018-2023 600
2021 429
2020 4733
2019 13698
2018 15459
Interpelacje i wnioski 5
2021 150
2019 22146
Informacja o petycjach 2359
Zamówienia Publiczne 24320
Roboty Budowlane 529
2021 1732
2020 20095
2019 38940
2018 74601
2017 (od 1 marca 2017) 44147
Dostawy 296
2021 1770
2020 773
2019 8450
2018 29028
2017 (od 1 marca 2017) 13671
Usługi 337
2021 680
2020 883
2019 28421
2018 24361
2017 (od 1 marca 2017) 23343
Zamówienia poniżej 130 tyś. zł 347
2021 4882
2020 40858
2019 43490
2018 66564
2017 (od 1 marca 2017) 93156
Informacje z otwarcia ofert 247
2021 1015
2020 10491
2019 37361
2018 38572
2017 (od 1 marca 2017) 29720
Rozstrzygnięcia 255
2021 631
2020 9568
2019 32315
2018 34340
2017 (od 1 marca 2017) 43185
Rozstrzygnięcia (poniżej 130 tyś. zł) 334
2021 676
2020 13251
2019 19901
2018 29446
2017 (od 1 marca 2017) 42532
Plany Zamówień Publicznych 37
2021 552
2020 3114
2019 5122
2018 5833
2017 7436
Oświadczenia majątkowe 7575
Wzory oświadczeń 3749
Urząd Miejski 1684
wg stanu na 31.12.2019 r. 1221
wg stanu na 31.12.2018 r. 2514
wg stanu na 31.12.2017 r. 4107
wg stanu na 31.12.2016 r. 5405
wg stanu na 31.12.2015 r. 4011
wg stanu na 31.12.2014 r. 3338
wg stanu na 31.12.2013 r. 3072
na poczatek zatrudnienia 6415
na koniec zatrudnienia 1795
na początek kadencji 5509
na koniec kadencji 2992
w związku z odwołaniem 3772
Radni Rady Miejskiej 2213
wg stanu na 31.12.2019 r. 1198
wg stanu na 31.12.2018 r. 2881
wg stanu na 31.12.2017 r. 10209
wg stanu na 31.12.2016 r. 10688
wg stanu na 31.12.2015 r. 3678
wg stanu na 31.12.2014 r. 2977
wg stanu na 31.12.2013 r. 3176
na koniec kadencji 10599
na początek kadencji 6102
Jednostki Organizacyjne, Spółki 2041
wg stanu na 31.12.2019 r. 1120
wg stanu na 31.12.2018 r. 2335
wg stanu na 31.12.2017 r. 3431
wg stanu na 31.12.2016 r. 10862
wg stanu na 31.12.2015 r. 3295
wg stanu na 31.12.2014 r. 35495
wg stanu na 31.12.2013 r. 11005
na koniec zatrudnienia 22971
na początek zatrudnienia 25142
WZORY DOKUMENTÓW 6817
Urząd Stanu Cywilnego 7359
Szkolnictwo, stypendia 8297
Podatkowe 7667
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 5158
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 12465
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 6064
Rolnictwo, wycinka drzew 4359
Użytkownie wieczyste 2530
Drogi, oświetlenie 1266
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 1094
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 979
Rejestry i Ewidencje 4107
Rejestr Instytucji Kultury 9046
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 6428
Rejestry Zbiorów Danych 9295
System Informacji o Środowisku 3480
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 3805
Petycje 12318
2021 252
2020 431
2019 323
2017 198
Informacja publiczna 2752
Informacja publiczna 2021 1091
Informacja publiczna 2018 3876
Archiwalna storna BIP 0
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 2132
Deklaracja dostępności 2065
Raport o stanie gminy 1508
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 11575
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 4640
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 690
>> Transmisja sesji << 5437

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1415280
Redakcja biuletynu 2855
Mapa serwisu 2417
Statystyki 2410
Kontakt 35842

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 20039
Uchwały Rady Miejskiej 2479
2021 441
2020 4390
2019 7385
2018 51219
2017 57519
2016 66313
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 97
Kadencja 2006-2010 4237
Kadencja 2010-2014 4714
Kadencja 2014-2018 8568
Kadencja 2018-2023 3022
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 4634
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 8627
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 5012
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 12780
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 4993
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 10407
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 2730
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 366
« powrót do poprzedniej strony