ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 9420
Kierownictwo Urzędu 7107
Struktura Organizacyjna 5394
Regulamin Organizacyjny 3950
Jednostki Organizacyjne 39522
Jednostki Pomocnicze 7998
Praca w Urzędzie 3306
Oferty pracy 27700
Regulamin naboru 5225
Wyniki naboru 20255
Regulaminy 18199
WIĘKSZY OTMUCHÓW 7828
OGŁOSZENIA 487
Ogłoszenia Burmistrza 37
2020 2057
2019 41518
2018 105676
2017 (od 1 marca 2017) 109051
Rady Miejskiej 927
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 3290
Opinie RIO w Opolu 812
2020 129
2019 1743
2018 3512
2017 (od 1 marca 2017) 6717
Taryfy za wodę i ścieki 986
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 7468
Sprzedaż - wykazy 920
2020 67
2019 26009
2018 34681
2017 (od 1 marca 2017) 55352
Sprzedaż 1022
2020 3020
2019 49783
2018 65830
2017 (od 1 marca 2017) 112348
Dzierżawa - wykazy 16
2020 774
2019 6751
2018 10739
2017 10599
Dzierżawa 436
2018 5197
2017 784
Najem 5296
2020 206
Rozstrzygnięcia 257
2020 818
2019 17943
2018 39944
2017 (od 1 marca 2017) 103550
Organy Gminy 4607
Skład Rady Miejskiej 4533
Protokoły z Sesji RM 277
2020 26
2019 1259
2018 5816
2017 6063
2016 6011
2015 4883
2014 5237
2013 4701
2012 5639
Protokoły z głosowań 129
2020 121
2019 688
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 268
2020 23
2019 1213
2018 4879
2017 7734
2016 5844
2015 5324
2014 6822
2013 5247
2012 5459
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 185
2019 791
2018 2085
2017 3017
2016 3389
2015 565
2014 2566
2013 3128
2012 3333
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 523
Kadencja 2018-2023 338
2020 206
2019 5895
2018 8287
Interpelacje i wnioski 5
2019 6979
Informacja o petycjach 1007
Zamówienia Publiczne 18202
Roboty Budowlane 473
2020 3872
2019 25171
2018 49152
2017 (od 1 marca 2017) 32218
Dostawy 277
2019 2422
2018 21363
2017 (od 1 marca 2017) 10348
Usługi 317
2019 17258
2018 18384
2017 (od 1 marca 2017) 16961
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 327
2020 5671
2019 29025
2018 45435
2017 (od 1 marca 2017) 66362
Informacje z otwarcia ofert 227
2020 1141
2019 16483
2018 21772
2017 (od 1 marca 2017) 19777
Rozstrzygnięcia 235
2020 569
2019 14378
2018 19035
2017 (od 1 marca 2017) 28308
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 299
2020 701
2019 8632
2018 16774
2017 (od 1 marca 2017) 27943
Plany Zamówień Publicznych 32
2020 582
2019 2927
2018 3668
2017 5123
Oświadczenia majątkowe 5601
Wzory oświadczeń 2302
Urząd Miejski 1246
wg stanu na 31.12.2018 r. 1197
wg stanu na 31.12.2017 r. 2565
wg stanu na 31.12.2016 r. 3634
wg stanu na 31.12.2015 r. 2791
wg stanu na 31.12.2014 r. 2232
wg stanu na 31.12.2013 r. 2060
na poczatek zatrudnienia 4661
na koniec zatrudnienia 448
na początek kadencji 3441
na koniec kadencji 1654
w związku z odwołaniem 3048
Radni Rady Miejskiej 1629
wg stanu na 31.12.2018 r. 1290
wg stanu na 31.12.2017 r. 6520
wg stanu na 31.12.2016 r. 6926
wg stanu na 31.12.2015 r. 2517
wg stanu na 31.12.2014 r. 2039
wg stanu na 31.12.2013 r. 2140
na koniec kadencji 6135
na początek kadencji 3749
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1550
wg stanu na 31.12.2018 r. 1073
wg stanu na 31.12.2017 r. 2160
wg stanu na 31.12.2016 r. 7130
wg stanu na 31.12.2015 r. 2270
wg stanu na 31.12.2014 r. 24032
wg stanu na 31.12.2013 r. 7351
na koniec zatrudnienia 16970
na początek zatrudnienia 15854
WZORY DOKUMENTÓW 4104
Urząd Stanu Cywilnego 4664
Szkolnictwo, stypendia 5176
Podatkowe 4719
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 2851
Działalność gospodarcza 8118
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 4019
Rolnictwo, wycinka drzew 2325
Użytkownie wieczyste 1156
Drogi, oświetlenie 33
Rejestry i Ewidencje 2786
Rejestr Instytucji Kultury 5984
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3494
Rejestry Zbiorów Danych 5990
System Informacji o Środowisku 2286
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2356
Petycje 4160
Informacja publiczna 1659
Informacja publiczna 2018 2490
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4083
WYBORY PREZYDENTA RP 494
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 669
Deklaracja dostępności 33

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 917959
Redakcja biuletynu 1843
Mapa serwisu 1538
Statystyki 1454
Kontakt 19357

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 12568
Uchwały Rady Miejskiej 1802
2020 497
2019 4124
2018 31748
2017 38976
2016 44708
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 85
Kadencja 2006-2010 2829
Kadencja 2010-2014 3235
Kadencja 2014-2018 6186
Kadencja 2018-2023 1529
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3261
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 5811
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3347
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 7660
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3310
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 7036
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 979
« powrót do poprzedniej strony