ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 11034
Kierownictwo Urzędu 9137
Struktura Organizacyjna 7233
Regulamin Organizacyjny 5097
Jednostki Organizacyjne 51063
Jednostki Pomocnicze 10680
Praca w Urzędzie 3825
Oferty pracy 35828
Regulamin naboru 7044
Wyniki naboru 26697
Regulaminy 24880
WIĘKSZY OTMUCHÓW 10887
OGŁOSZENIA 518
Ogłoszenia Burmistrza 40
2020 24559
2019 75545
2018 152294
2017 (od 1 marca 2017) 141283
Rady Miejskiej 1134
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 7618
Opinie RIO w Opolu 1040
2020 1118
2019 3789
2018 5421
2017 (od 1 marca 2017) 9149
Taryfy za wodę i ścieki 1849
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 9493
Sprzedaż - wykazy 1002
2020 5636
2019 43294
2018 50815
2017 (od 1 marca 2017) 73453
Sprzedaż 1241
2020 32125
2019 90732
2018 99045
2017 (od 1 marca 2017) 148178
Dzierżawa - wykazy 16
2020 3939
2019 10988
2018 15124
2017 13790
Dzierżawa 493
2020 7007
Najem 6817
2020 1039
Rozstrzygnięcia 270
2020 7017
2019 30149
2018 62522
2017 (od 1 marca 2017) 138009
Organy Gminy 5536
Skład Rady Miejskiej 7301
Protokoły z Sesji RM 311
2020 657
2019 2066
2018 8012
2017 7843
2016 7661
2015 6308
2014 6651
2013 6156
2012 7353
Protokoły z głosowań 190
2020 760
2019 1452
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 290
2020 671
2019 2093
2018 7131
2017 9925
2016 7572
2015 6799
2014 8681
2013 6771
2012 7055
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 195
2020 599
2019 1536
2018 3063
2017 3951
2016 4384
2015 723
2014 3338
2013 4103
2012 4277
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 608
Kadencja 2018-2023 487
2020 2129
2019 10541
2018 12402
Interpelacje i wnioski 5
2019 15776
Informacja o petycjach 1768
Zamówienia Publiczne 21812
Roboty Budowlane 514
2020 15167
2019 33432
2018 64603
2017 (od 1 marca 2017) 39509
Dostawy 289
2019 6347
2018 25955
2017 (od 1 marca 2017) 12331
Usługi 328
2019 24075
2018 22000
2017 (od 1 marca 2017) 20792
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 338
2020 25305
2019 37601
2018 58081
2017 (od 1 marca 2017) 82618
Informacje z otwarcia ofert 239
2020 6256
2019 28816
2018 31685
2017 (od 1 marca 2017) 25845
Rozstrzygnięcia 247
2020 5672
2019 25126
2018 28172
2017 (od 1 marca 2017) 37352
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 318
2020 6168
2019 15307
2018 24242
2017 (od 1 marca 2017) 36717
Plany Zamówień Publicznych 35
2020 2155
2019 4219
2018 4937
2017 6507
Oświadczenia majątkowe 6813
Wzory oświadczeń 3113
Urząd Miejski 1486
wg stanu na 31.12.2019 r. 517
wg stanu na 31.12.2018 r. 1990
wg stanu na 31.12.2017 r. 3499
wg stanu na 31.12.2016 r. 4670
wg stanu na 31.12.2015 r. 3511
wg stanu na 31.12.2014 r. 2854
wg stanu na 31.12.2013 r. 2669
na poczatek zatrudnienia 5772
na koniec zatrudnienia 1260
na początek kadencji 4669
na koniec kadencji 2458
w związku z odwołaniem 3514
Radni Rady Miejskiej 1977
wg stanu na 31.12.2019 r. 472
wg stanu na 31.12.2018 r. 2259
wg stanu na 31.12.2017 r. 8753
wg stanu na 31.12.2016 r. 9187
wg stanu na 31.12.2015 r. 3175
wg stanu na 31.12.2014 r. 2563
wg stanu na 31.12.2013 r. 2752
na koniec kadencji 8759
na początek kadencji 5156
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1841
wg stanu na 31.12.2019 r. 420
wg stanu na 31.12.2018 r. 1853
wg stanu na 31.12.2017 r. 2928
wg stanu na 31.12.2016 r. 9431
wg stanu na 31.12.2015 r. 2865
wg stanu na 31.12.2014 r. 31097
wg stanu na 31.12.2013 r. 9550
na koniec zatrudnienia 20930
na początek zatrudnienia 21595
WZORY DOKUMENTÓW 5436
Urząd Stanu Cywilnego 6139
Szkolnictwo, stypendia 6965
Podatkowe 6231
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 4132
Działalność gospodarcza 10450
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 5195
Rolnictwo, wycinka drzew 3456
Użytkownie wieczyste 1939
Drogi, oświetlenie 694
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 613
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 195
Rejestry i Ewidencje 3524
Rejestr Instytucji Kultury 7844
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 5232
Rejestry Zbiorów Danych 7984
System Informacji o Środowisku 2984
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 3207
Petycje 8522
Informacja publiczna 2239
Informacja publiczna 2018 3311
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4956
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 1502
Deklaracja dostępności 1135
Raport o stanie gminy 757
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 6435
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 2647

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1223859
Redakcja biuletynu 2398
Mapa serwisu 2030
Statystyki 2018
Kontakt 28668

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 16881
Uchwały Rady Miejskiej 2166
2020 2332
2019 6010
2018 43214
2017 50024
2016 57684
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 91
Kadencja 2006-2010 3666
Kadencja 2010-2014 4125
Kadencja 2014-2018 7619
Kadencja 2018-2023 2369
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 4046
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 7397
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 4277
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 10414
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 4248
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 9005
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 1968
« powrót do poprzedniej strony