ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 11856
Kierownictwo Urzędu 10002
Struktura Organizacyjna 7939
Regulamin Organizacyjny 5508
Jednostki Organizacyjne 55109
Jednostki Pomocnicze 11947
Praca w Urzędzie 4197
Oferty pracy 39490
Regulamin naboru 7627
Wyniki naboru 28904
Regulaminy 27015
WIĘKSZY OTMUCHÓW 12012
OGŁOSZENIA 531
Ogłoszenia Burmistrza 41
2021 285
2020 35508
2019 87268
2018 167884
2017 (od 1 marca 2017) 151425
Rady Miejskiej 1239
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 9626
Opinie RIO w Opolu 1120
2021 18
2020 1526
2019 4539
2018 5999
2017 (od 1 marca 2017) 9909
Taryfy za wodę i ścieki 2197
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 10561
Sprzedaż - wykazy 1020
2021 166
2020 10927
2019 49144
2018 56203
2017 (od 1 marca 2017) 79165
Sprzedaż 1410
2021 324
2020 47285
2019 104332
2018 110089
2017 (od 1 marca 2017) 160138
Dzierżawa - wykazy 16
2021 18
2020 5355
2019 12512
2018 16686
2017 14979
Dzierżawa 503
2021 19
2020 8117
Najem 7328
2021 22
2020 1464
Rozstrzygnięcia 274
2021 62
2020 9806
2019 34444
2018 69791
2017 (od 1 marca 2017) 149050
Organy Gminy 5972
Skład Rady Miejskiej 8155
Protokoły z Sesji RM 315
2020 968
2019 2350
2018 8799
2017 8457
2016 8253
2015 6786
2014 7157
2013 6633
2012 7911
Protokoły z głosowań 210
2020 1079
2019 1732
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 297
2020 981
2019 2409
2018 7837
2017 10646
2016 8176
2015 7316
2014 9287
2013 7274
2012 7596
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 199
2020 877
2019 1782
2018 3401
2017 4269
2016 4726
2015 791
2014 3614
2013 4452
2012 4623
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 640
Kadencja 2018-2023 541
2020 3390
2019 12179
2018 13914
Interpelacje i wnioski 5
2019 18864
Informacja o petycjach 2059
Zamówienia Publiczne 23222
Roboty Budowlane 523
2021 180
2020 18216
2019 36280
2018 69546
2017 (od 1 marca 2017) 41760
Dostawy 292
2021 195
2020 348
2019 7891
2018 27594
2017 (od 1 marca 2017) 13004
Usługi 332
2021 57
2020 473
2019 26347
2018 23263
2017 (od 1 marca 2017) 22040
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 342
2021 504
2020 35502
2019 40683
2018 62383
2017 (od 1 marca 2017) 87775
Informacje z otwarcia ofert 243
2021 191
2020 8728
2019 33170
2018 35123
2017 (od 1 marca 2017) 27830
Rozstrzygnięcia 251
2021 89
2020 7759
2019 28711
2018 31289
2017 (od 1 marca 2017) 40365
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 324
2021 121
2020 9698
2019 17700
2018 26856
2017 (od 1 marca 2017) 39663
Plany Zamówień Publicznych 36
2021 35
2020 2728
2019 4698
2018 5392
2017 6974
Oświadczenia majątkowe 7162
Wzory oświadczeń 3425
Urząd Miejski 1584
wg stanu na 31.12.2019 r. 852
wg stanu na 31.12.2018 r. 2251
wg stanu na 31.12.2017 r. 3808
wg stanu na 31.12.2016 r. 5063
wg stanu na 31.12.2015 r. 3769
wg stanu na 31.12.2014 r. 3095
wg stanu na 31.12.2013 r. 2881
na poczatek zatrudnienia 6099
na koniec zatrudnienia 1545
na początek kadencji 5094
na koniec kadencji 2725
w związku z odwołaniem 3632
Radni Rady Miejskiej 2102
wg stanu na 31.12.2019 r. 784
wg stanu na 31.12.2018 r. 2569
wg stanu na 31.12.2017 r. 9472
wg stanu na 31.12.2016 r. 9944
wg stanu na 31.12.2015 r. 3422
wg stanu na 31.12.2014 r. 2775
wg stanu na 31.12.2013 r. 2967
na koniec kadencji 9630
na początek kadencji 5625
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1928
wg stanu na 31.12.2019 r. 740
wg stanu na 31.12.2018 r. 2091
wg stanu na 31.12.2017 r. 3190
wg stanu na 31.12.2016 r. 10163
wg stanu na 31.12.2015 r. 3087
wg stanu na 31.12.2014 r. 33232
wg stanu na 31.12.2013 r. 10325
na koniec zatrudnienia 21957
na początek zatrudnienia 23366
WZORY DOKUMENTÓW 6111
Urząd Stanu Cywilnego 6745
Szkolnictwo, stypendia 7649
Podatkowe 6968
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste 4640
Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu 11481
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 5596
Rolnictwo, wycinka drzew 3904
Użytkownie wieczyste 2243
Drogi, oświetlenie 982
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 832
Gospodarka przestrzenna, warunki zabudowy 515
Rejestry i Ewidencje 3802
Rejestr Instytucji Kultury 8445
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 5806
Rejestry Zbiorów Danych 8645
System Informacji o Środowisku 3221
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 3503
Petycje 10302
Informacja publiczna 2476
Informacja publiczna 2018 3610
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 5186
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 1814
Deklaracja dostępności 1579
Raport o stanie gminy 1129
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 9012
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 3780

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1321885
Redakcja biuletynu 2635
Mapa serwisu 2209
Statystyki 2195
Kontakt 32074

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 18422
Uchwały Rady Miejskiej 2303
2020 3509
2019 6741
2018 46817
2017 53526
2016 61864
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 94
Kadencja 2006-2010 3970
Kadencja 2010-2014 4410
Kadencja 2014-2018 8113
Kadencja 2018-2023 2691
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 4314
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 7993
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 4604
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 11396
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 4579
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 9704
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 2313
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów 2016-2032 43
« powrót do poprzedniej strony