ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 9870
Kierownictwo Urzędu 7608
Struktura Organizacyjna 5827
Regulamin Organizacyjny 4263
Jednostki Organizacyjne 42708
Jednostki Pomocnicze 8711
Praca w Urzędzie 3411
Oferty pracy 29835
Regulamin naboru 5720
Wyniki naboru 22045
Regulaminy 19880
WIĘKSZY OTMUCHÓW 8593
OGŁOSZENIA 494
Ogłoszenia Burmistrza 38
2020 5027
2019 49546
2018 116530
2017 (od 1 marca 2017) 116681
Rady Miejskiej 989
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 4147
Opinie RIO w Opolu 872
2020 290
2019 2212
2018 4034
2017 (od 1 marca 2017) 7369
Taryfy za wodę i ścieki 1241
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 8061
Sprzedaż - wykazy 950
2020 516
2019 30556
2018 38596
2017 (od 1 marca 2017) 59507
Sprzedaż 1082
2020 7279
2019 59523
2018 73255
2017 (od 1 marca 2017) 120191
Dzierżawa - wykazy 16
2020 1515
2019 8014
2018 11997
2017 11414
Dzierżawa 456
2018 5727
2017 830
Najem 5785
2020 385
Rozstrzygnięcia 262
2020 1915
2019 21093
2018 45215
2017 (od 1 marca 2017) 111373
Organy Gminy 4858
Skład Rady Miejskiej 5012
Protokoły z Sesji RM 285
2020 145
2019 1472
2018 6388
2017 6528
2016 6374
2015 5208
2014 5590
2013 5006
2012 6024
Protokoły z głosowań 153
2020 241
2019 879
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 273
2020 156
2019 1426
2018 5517
2017 8334
2016 6220
2015 5667
2014 7265
2013 5604
2012 5819
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 189
2020 43
2019 981
2018 2334
2017 3257
2016 3658
2015 609
2014 2769
2013 3393
2012 3579
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 555
Kadencja 2018-2023 388
2020 432
2019 7096
2018 9351
Interpelacje i wnioski 5
2019 9315
Informacja o petycjach 1229
Zamówienia Publiczne 19604
Roboty Budowlane 480
2020 7920
2019 27553
2018 53131
2017 (od 1 marca 2017) 33972
Dostawy 282
2019 3546
2018 22738
2017 (od 1 marca 2017) 10903
Usługi 321
2019 19107
2018 19487
2017 (od 1 marca 2017) 17874
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 331
2020 10032
2019 31206
2018 48635
2017 (od 1 marca 2017) 70202
Informacje z otwarcia ofert 233
2020 2288
2019 19551
2018 24282
2017 (od 1 marca 2017) 21411
Rozstrzygnięcia 240
2020 1637
2019 17269
2018 21331
2017 (od 1 marca 2017) 30655
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 308
2020 1463
2019 10329
2018 18743
2017 (od 1 marca 2017) 30205
Plany Zamówień Publicznych 33
2020 1038
2019 3286
2018 4012
2017 5471
Oświadczenia majątkowe 5907
Wzory oświadczeń 2551
Urząd Miejski 1304
wg stanu na 31.12.2018 r. 1420
wg stanu na 31.12.2017 r. 2792
wg stanu na 31.12.2016 r. 3928
wg stanu na 31.12.2015 r. 2981
wg stanu na 31.12.2014 r. 2415
wg stanu na 31.12.2013 r. 2242
na poczatek zatrudnienia 4991
na koniec zatrudnienia 674
na początek kadencji 3761
na koniec kadencji 1875
w związku z odwołaniem 3186
Radni Rady Miejskiej 1720
wg stanu na 31.12.2018 r. 1556
wg stanu na 31.12.2017 r. 7097
wg stanu na 31.12.2016 r. 7463
wg stanu na 31.12.2015 r. 2674
wg stanu na 31.12.2014 r. 2197
wg stanu na 31.12.2013 r. 2334
na koniec kadencji 6790
na początek kadencji 4127
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1629
wg stanu na 31.12.2018 r. 1280
wg stanu na 31.12.2017 r. 2341
wg stanu na 31.12.2016 r. 7705
wg stanu na 31.12.2015 r. 2421
wg stanu na 31.12.2014 r. 25641
wg stanu na 31.12.2013 r. 7904
na koniec zatrudnienia 18164
na początek zatrudnienia 17458
WZORY DOKUMENTÓW 4529
Urząd Stanu Cywilnego 5074
Szkolnictwo, stypendia 5624
Podatkowe 5120
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 3173
Działalność gospodarcza 8773
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 4376
Rolnictwo, wycinka drzew 2651
Użytkownie wieczyste 1377
Drogi, oświetlenie 158
Wnioski o dodatek mieszkaniowy, energetyczny oraz najem lokalu 156
Rejestry i Ewidencje 2981
Rejestr Instytucji Kultury 6508
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3990
Rejestry Zbiorów Danych 6564
System Informacji o Środowisku 2490
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 2592
Petycje 5154
Informacja publiczna 1818
Informacja publiczna 2018 2721
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 4453
Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych 891
Deklaracja dostępności 241
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 - 28.06.2020 r. 87

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 988150
Redakcja biuletynu 1988
Mapa serwisu 1636
Statystyki 1593
Kontakt 21856

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 13695
Uchwały Rady Miejskiej 1898
2020 879
2019 4626
2018 34602
2017 41672
2016 47761
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 88
Kadencja 2006-2010 3046
Kadencja 2010-2014 3462
Kadencja 2014-2018 6550
Kadencja 2018-2023 1762
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 3464
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 6240
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 3627
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 8403
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 3551
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 7559
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 1219
« powrót do poprzedniej strony