ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie 7646
Kierownictwo Urzędu 5074
Struktura Organizacyjna 3807
Regulamin Organizacyjny 2726
Jednostki Organizacyjne 29048
Jednostki Pomocnicze 5166
Praca w Urzędzie 2611
Oferty pracy 16582
Regulamin naboru 3675
Wyniki naboru 11665
Regulaminy 13052
WIĘKSZY OTMUCHÓW 5028
OGŁOSZENIA 456
Ogłoszenia Burmistrza 35
2019 15086
2018 68928
2017 (od 1 marca 2017) 83876
Rady Miejskiej 709
Ogłoszenia Przewodniczącego RM 1171
Opinie RIO w Opolu 608
2019 693
2018 2127
2017 (od 1 marca 2017) 4885
Taryfy za wodę i ścieki 236
Sprzedaż, Dierżawa, Najem 5730
Sprzedaż - wykazy 841
2019 11703
2018 21122
2017 (od 1 marca 2017) 42333
Sprzedaż 908
2019 19491
2018 41066
2017 (od 1 marca 2017) 83685
Dzierżawa - wykazy 16
2019 3237
2018 6791
2017 7941
Dzierżawa 399
2018 3551
2017 641
Najem 3684
Rozstrzygnięcia 245
2019 8015
2018 23378
2017 (od 1 marca 2017) 78656
Organy Gminy 3600
Skład Rady Miejskiej 2941
Protokoły z Sesji RM 242
2019 473
2018 3677
2017 4336
2016 4448
2015 3618
2014 3962
2013 3437
2012 4128
Protokoły z głosowań 41
2019 122
Protokoły z posiedzeń Komisji RM 252
2019 478
2018 2940
2017 5554
2016 4253
2015 3831
2014 5090
2013 3769
2012 3967
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM 175
2019 259
2018 1196
2017 2208
2016 2594
2015 438
2014 1938
2013 2313
2012 2457
Uchwały RM w Otmuchowie 0
Nagrania z sesji RM 328
Kadencja 2018-2023 188
2019 1908
2018 4030
Interpelacje i wnioski 5
2019 1212
Informacja o petycjach 285
Zamówienia Publiczne 15055
Roboty Budowlane 446
2019 15409
2018 35133
2017 (od 1 marca 2017) 25884
Dostawy 266
2018 16249
2017 (od 1 marca 2017) 8615
Usługi 306
2019 9929
2018 14810
2017 (od 1 marca 2017) 13554
Zamówienia poniżej 30 tyś. euro 317
2019 16946
2018 33967
2017 (od 1 marca 2017) 52291
Informacje z otwarcia ofert 217
2019 7166
2018 14110
2017 (od 1 marca 2017) 14941
Rozstrzygnięcia 224
2019 6333
2018 12079
2017 (od 1 marca 2017) 21326
Rozstrzygnięcia (Zamówienia poniżej 30 tyś. euro) 271
2019 3432
2018 10676
2017 (od 1 marca 2017) 20948
Plany Zamówień Publicznych 30
2019 1708
2018 2678
2017 3988
Oświadczenia majątkowe 4548
Wzory oświadczeń 1631
Urząd Miejski 1006
wg stanu na 31.12.2018 r. 327
wg stanu na 31.12.2017 r. 1791
wg stanu na 31.12.2016 r. 2600
wg stanu na 31.12.2015 r. 2194
wg stanu na 31.12.2014 r. 1694
wg stanu na 31.12.2013 r. 1549
wg stanu na 31.12.2012 r. 1571
wg stanu na 31.12.2011 r. 1585
na poczatek zatrudnienia 3508
na początek kadencji 2463
na koniec kadencji 894
w związku z odwołaniem 2373
Radni Rady Miejskiej 1321
wg stanu na 31.12.2018 r. 347
wg stanu na 31.12.2017 r. 3685
wg stanu na 31.12.2016 r. 4741
wg stanu na 31.12.2015 r. 1947
wg stanu na 31.12.2014 r. 1569
wg stanu na 31.12.2013 r. 1619
wg stanu na 31.12.2012 r. 1592
wg stanu na 31.12.2011 r. 1615
na koniec kadencji 3355
na początek kadencji 2750
Jednostki Organizacyjne, Spółki 1217
wg stanu na 31.12.2018 r. 319
wg stanu na 31.12.2017 r. 1541
wg stanu na 31.12.2016 r. 4909
wg stanu na 31.12.2015 r. 1815
wg stanu na 31.12.2014 r. 17079
wg stanu na 31.12.2013 r. 5298
wg stanu na 31.12.2012 r. 1823
wg stanu na 31.12.2011 r. 1657
na koniec zatrudnienia 12128
na początek zatrudnienia 10837
WZORY DOKUMENTÓW 3138
Urząd Stanu Cywilnego 3545
Szkolnictwo, stypendia 3770
Podatkowe 3271
Dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna 1989
Działalność gospodarcza 6139
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 2984
Rolnictwo, wycinka drzew 1333
Użytkownie wieczyste 493
Rejestry i Ewidencje 2331
Rejestr Instytucji Kultury 4483
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 2102
Rejestry Zbiorów Danych 4542
System Informacji o Środowisku 1653
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów 1617
Petycje 1526
Informacja publiczna 1121
Informacja publiczna 2018 1712
Archiwalna storna BIP 0
Transmisja sesji 2418
WYBORY SAMORZĄDOWE 21411
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 5962
WYBORY ŁAWNIKÓW 417
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 900

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 573556
Redakcja biuletynu 1459
Mapa serwisu 1211
Statystyki 1102
Kontakt 13491

Prawo lokalne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 8795
Uchwały Rady Miejskiej 1431
2019 1866
2018 20379
2017 27671
2016 30667
Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe 81
Kadencja 2006-2010 1986
Kadencja 2010-2014 2283
Kadencja 2014-2018 4478
Kadencja 2018-2023 721
Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020 2513
Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020 4418
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022 2489
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów 5374
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów 2479
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów 5163
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla miast Otmuchów 101
« powrót do poprzedniej strony