Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:24:48 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:49 Upublicznienie elementu informacja Informacja o rozstrzygniętych przetargach w dniu 11.05.2020 r. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:42:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04 marca 2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr Bogusław Lis
10:17:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
10:17:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-05-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:23:17 Edycja elementu informacja Informacja o rozstrzygniętych przetargach w dniu 20.04.2020 r. Bogusław Lis
18:15:03 Upublicznienie elementu informacja Informacja o rozstrzygniętych przetargach w dniu 20.04.2020 r. Bogusław Lis
13:42:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:19:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04 marca 2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr Bogusław Lis
19:19:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z C Z E N I E. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 04 marca 2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji