ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:55 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 65/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 244/7, obszaru 0,0283 ha stanowiąca użytek R IIIb, położona w miejscowości Nadziejów, teren niezabudowany, użytkowany jako tereny przydomowe, działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, nieruchomości sąsiednie posiadają uzbrojenie w sieć energetyczną i wodociągową. Działka posiada kształt regularny, utrudnienie w samodzielnym wykorzystaniu działki powoduje mała powierzchnia. Bogusław Lis
15:54:37 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 64/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 71/1, obszaru 0,2500 ha będąca własnością Gminy Otmuchów stanowiąca użytek rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego. Bogusław Lis
15:52:34 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 63/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest – nieruchomość obejmująca ½ część niewydzieloną z działki nr 1/12, łącznego obszaru 0,0500 ha stanowiąca tereny mieszkaniowe , położone w Jarnołtowie gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 50,63 m 2 . Bogusław Lis
15:51:16 Upublicznienie elementu informacja W Y K A Z NR 62 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 71/4, obszaru 0,0400 ha stanowiąca użytek tereny mieszkaniowe B poł. w Jarnołtowie gm. Otmuchów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, teren nieruchomości o lekkim spadku północnym, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00045566/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:45:47 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku.” Bogusław Lis
12:27:01 Edycja elementu informacja Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów Bogusław Lis
11:45:36 Upublicznienie elementu informacja Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Otmuchów Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej n/n wraz z ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działkach nr 234, 153/2, 153/3 oraz w Otmuchowie na działce nr 573/2. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-12-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:52:15 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Śliwice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 135/2 obszaru 0,5300 ha ( KW OP1N/00054992/7), przeznaczona do użytkowania rolniczego. Bogusław Lis
16:50:45 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Siedlec gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 12/4 obszaru 0,1277 ha ( KW OP1N/00032615/1), użytkowana dotychczas rolniczo. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji