Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:46:26 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony zachodniej ulicą Bolesława Chrobrego, od strony południowej ulicą Kazimierza Wielkiego, od strony północnej Władysława Łokietka, a od strony wschodniej wewnętrzną granicą terenów kolejowych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Artur Banasiak

Zmiany z dnia: 2017-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn. Artur Banasiak
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn. Artur Banasiak
14:53:03 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn. Artur Banasiak
14:47:42 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT informuję, że Państwa firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 1500 szt. Smyczy dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-a Republika Czeska – Polska Artur Banasiak
14:47:42 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYinformuję, że Państwa firma złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 1500 szt. Magnesów dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-a Republika Czeska – Polska Artur Banasiak
14:47:42 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z przyjemnością informuję, że złożył Pan najkorzystniejszą ofertę na wykonanie filmu promującego atrakcje pogranicza oraz Gminę Otmuchów i miasto Widnava dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-a Republika Czeska – Polska Artur Banasiak
11:47:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Artur Banasiak

Zmiany z dnia: 2017-08-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Dotyczy Artur Banasiak
13:25:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Dotyczy Artur Banasiak

Nawigacja między stronami listy informacji