ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:11:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2018 Bogusław Lis
17:11:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2018 Bogusław Lis
17:09:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2018 Bogusław Lis
10:21:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, jednej lub dwóch przepompowni ścieków sieciowych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie – obręb Nieradowice .. Bogusław Lis
10:19:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz z ze złączami kablowymi celem zasilania budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych, przewidzianej do realizacji w Janowej na działkach nr 27/3, 27/4, 28/3, 71, 29/2, 21/1, 21/2, 20/5, 20/6, 86/4, 22. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:03:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
16:01:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
14:47:27 Upublicznienie elementu informacja Plan zamówień publicznych na 2018 r. - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
11:48:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
11:48:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji