ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 7/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz.1817) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie : piłka ręczna, na terenie Gminy Otmuchów w 2018 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:51:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie : piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:50:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sporty wodne na terenie Gminy Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:50:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 4/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie Otmuchowa w 2018 roku w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:50:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 3/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. 2016r. poz.239 z późn. zm.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:49:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 2/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w prawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817). Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego w Gminie Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego. Bogusław Lis
12:48:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE Nr 1/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi i starszymi w Gminie Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:27:26 Edycja elementu informacja Protokół z postępowania - Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach projektu ,,Moja przyszłość w moich rękach" Bogusław Lis
13:27:11 Edycja elementu informacja Protokół z postępowania - Zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów papierniczych i biurowych do zajęć w ramach projektu ,,Moja przyszłość w moich rękach" Bogusław Lis
13:15:53 Upublicznienie elementu informacja Protokół z postępowania - dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach projektu ,,Moja przyszłość w moich rękach" Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji