ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:27 Upublicznienie elementu informacja Plan zamówień publicznych na 2018 r. - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
11:48:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
11:48:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
11:48:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
11:46:36 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie i dostarczenie 27 szt. Stoisk-domków promocyjnych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan zamówień publicznych na 2018 r. - Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Bogusław Lis
13:54:46 Upublicznienie elementu informacja Plan zamówień publicznych na 2018 r. - Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:51:25 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydata na to stanowisko w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:27:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dotycząca wyboru oferty na zadanie pod nazwą: „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku.” Bogusław Lis
17:26:12 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca wyboru oferty na zadanie pod nazwą: „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku.” Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji