Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:19 Upublicznienie elementu informacja Petycja z dnia 05.11.2019 r. w sprawie obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi. Bogusław Lis
13:54:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja z dnia 05.11.2019 r. w sprawie obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi. Bogusław Lis
11:34:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Miasta i Gminy Otmuchów położonych w obrębie Miasta Otmuchów. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:34 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej w obrębie geodezyjnym 0013 obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/2, obszaru 0,1100 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która jest sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
10:41:48 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Suszkowicach , obejmującej niezabudowane działki nr 89 i nr 90 , klasoużytek Bogusław Lis
10:40:20 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Lasowicach, obejmującej niezabudowaną działkę nr 164/1, klasoużytek sad na roli (RIIIa) , przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 164/1 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
10:38:59 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Bukowie, obejmującej niezabudowaną działkę nr 10/2, klasoużytek (Bz) , przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 10/2 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
10:37:11 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Piotrowicach Nyskich gm. Otmuchów , obejmującej niezabudowane działki nr 178/1 i nr 178/2 , klasoużytek Bogusław Lis
10:35:30 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Grądach, obejmującej niezabudowaną działkę nr 133 /3, klasoużytek, grunty orne (R IIIa), pastwiska trwałe (Ps III), rowy (W), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Działka nr 133/3 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
07:38:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - Dotyczy Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji