ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis
14:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis
14:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis
14:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis
14:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis
13:39:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 w Łące, Obręb Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:59:59 Edycja elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.02.2021 r. dot.: budżetu na fotowoltaikę, pompy ciepła i dachy. [Katarzyna Najman] Bogusław Lis
19:59:38 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.02.2021 r. dot.: budżetu na fotowoltaikę, pompy ciepła i dachy. [Katarzyna Najman] Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:16:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie Bogusław Lis
17:15:30 Edycja elementu informacja Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji