ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:37 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:17:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w tym Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:06:28 Edycja elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.01.2021 ws adresów punktów szczepień przeciwko Covid-19. [Przemysław Strugiński] Bogusław Lis
12:06:02 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.01.2021 r. dot.: decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej. [Novelty OZE Group sp. z o.o.] Bogusław Lis
12:06:02 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.01.2021 r. dot.: decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej. [MEW 2 sp. z o.o.] Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:40:49 Edycja elementu obiekt Plan zamówień publicznych na 2021 r. Gmina Otmuchów Bogusław Lis
14:10:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kałkowie. Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 93/09 z dnia 27 listopada 2009r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą .oraz zjazdem z drogi publicznej. Bogusław Lis
14:09:44 Upublicznienie elementu informacja BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kałkowie. Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 93/09 z dnia 27 listopada 2009r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą .oraz zjazdem z drogi publicznej. Bogusław Lis
13:39:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kałkowie, stanowiącej własność Gminy Otmuchów. Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 92/09 z dnia 27 listopada 2009 r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zjazdem z drogi publicznej. Bogusław Lis
13:37:42 Upublicznienie elementu informacja BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kałkowie, stanowiącej własność Gminy Otmuchów. Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 92/09 z dnia 27 listopada 2009 r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zjazdem z drogi publicznej. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony