ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:00:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2017 Bogusław Lis
11:29:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Usługi finansowe - sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Bogusław Lis
11:27:05 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Usługi finansowe - sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:16:25 Edycja elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Wojewody Opolskiego ws. pozwolenia na budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 137 stanowiącym element uzbrojenia dla obsługi wsi Sarnowice. Bogusław Lis
16:15:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Wojewody Opolskiego ws. budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 137 stanowiącym element uzbrojenia dla obsługi wsi Sarnowice. Bogusław Lis
16:15:18 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Wojewody Opolskiego ws. budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 137 stanowiącym element uzbrojenia dla obsługi wsi Sarnowice. Bogusław Lis
16:06:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Bogusław Lis
16:06:07 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Otmuchowa z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Bogusław Lis
12:16:39 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: zakupu tablic informacyjnych oraz pamiątkowych dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV” POIS.02.03.00-00-00187/16 dofinansowanego w ramach naboru wniosków dla działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr Bogusław Lis
11:36:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert. Przedmiot zamówienia : Usługi finansowe - sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony