ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
14:29:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis
13:59:10 Upublicznienie elementu informacja Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:07:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Otmuchowa publikuje informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bogusław Lis
20:06:28 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:32:54 Edycja elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0031 , Wierzbno obejmującej niezabudowaną działkę nr 205/1, klasoużytek: grunty orne R IIIb, pastwiska PsIII przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 205/1 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:32:42 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0031 , Wierzbno obejmującej niezabudowaną działkę nr 205/1, klasoużytek: grunty orne R IIIb, pastwiska PsIII przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 205/1 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:31:34 Edycja elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów. Oznaczenie nieruchomości : działka oznaczona geodezyjnie nr 45/4, A.M. 4, klasoużytek Bogusław Lis
17:31:22 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów. Oznaczenie nieruchomości : działka oznaczona geodezyjnie nr 45/4, A.M. 4, klasoużytek Bogusław Lis
17:29:32 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w miejscowości Jarnołtów, obejmującej niezabudowaną działkę nr 45/6 stanowi teren użytkowany jako zieleń przydomowa z możliwością zabudowy. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony