ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:05:03 Edycja elementu informacja Odp na petycje ws przekazywania za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:43:29 Upublicznienie elementu informacja Odp na petycje ws zamieszczenia linku na stronie Artur Banasiak

Zmiany z dnia: 2017-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:11:32 Upublicznienie elementu informacja Preambuła Wniosku/Petycji: Celem niniejszego Wniosku/Petycji i zamierzeniem Osób go sygnujących - jest aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. Reasumując - Fundacja zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Działając - pro publico bono - chcemy zwiększyć edukacyjny zasięg działania Fundacji - w oparciu o posiadane przez Gminę/Maisto odnośne bazy danych. Bogusław Lis
17:24:04 Edycja elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych. Bogusław Lis
17:23:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych. Bogusław Lis
17:22:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:05:30 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Bogusław Lis
07:37:03 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Bogusław Lis
07:36:27 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:47:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie 1500 szt. planów miasta Otmuchów w wersji książkowej- 15 stron + okładka, format 148mm x 210mm, A5, oprawa zeszytowa, okładka- kreda gramatura 200g pokryta folią błysk, wnętrze- kreda błysk, gramatura 150g. Plan miasta zawierający charakterystykę regionu, opis środowiska przyrodniczego, bazę noclegową, mapę planu miasta, największe atrakcje turystyczne, opisy w języku polskim, czeskim i niemieckim zawierający logotypy dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów- Vidnava” realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska- Polska. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony