ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:37:31 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 102/2 obszaru 0,1186 ha ( KW OP1N/00062515/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
16:35:24 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 102/1 obszaru 0,1066 ha ( KW OP1N/00062515/9), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
16:33:13 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kijów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 13/5 obszaru 0,1373 ha ( KW OP1N/00032617/5), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
16:31:13 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kijów gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 13/4 obszaru 0,1084 ha ( KW OP1N/00032617/5), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
16:28:52 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 13/6 obszaru 0,0948 ha ( KW OP1N/00056379/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
16:26:22 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Kałków gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 13/5 obszaru 0,0852 ha ( KW OP1N/00056379/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
13:34:11 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi finansowe - sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:27:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi dojazdowej wraz z urządzeniami podziemnymi, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kablowa energetyczna i gazowa dla obsługi ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 696/2, 697/2. Bogusław Lis
12:33:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja z otwarcia ofert. Przedmiot zamówienia : Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 020 000,00 zł (słownie Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2017-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:05:27 Edycja elementu informacja Odp. na petycje ws przekazywania za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony