ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:17:29 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza VI (szósty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0009 , Jarnołtów obejmującej niezabudowaną działkę nr 9/2 , klasoużytek grunty orne kl. RIIIb, RIVb, s- ps IV, ł III, tereny mieszkaniowe Bp , przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 9/2 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:15:48 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0027 Siedlec obejmującej niezabudowaną działkę nr 12/4, klasoużytek rola IIIb i Ps III, obszaru 0,1277 ha przeznaczoną na cele rolne, ogród przydomowy. Działka nr 12/4 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:14:38 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0027 Siedlec obejmującej niezabudowaną działkę nr 12/3, klasoużytek rola IIIb i Ps III, obszaru 0,1871 ha przeznaczoną na cele rolne, ogród przydomowy. Działka nr 12/3 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:13:26 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej gm. Otmuchów obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/6 obszaru 0,0900 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
17:12:24 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej gm. Otmuchów obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/3 obszaru 0,0900 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
17:11:19 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej gm. Otmuchów obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/2 obszaru 0,1100 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
17:09:29 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Ligocie Wielkiej gm. Otmuchów obejmującej niezabudowaną działkę nr 254/1 obszaru 0,1100 ha przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Bogusław Lis
17:07:57 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0015, Lasowice obejmującej niezabudowaną działkę nr 156/3, klasoużytek grunty orne RII, RIIIa, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 156/3 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:06:26 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0009, Jarnołtów obejmującej niezabudowaną działkę nr 183/10, klasoużytek Ps III, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 183/10 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:05:03 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0009 , Jarnołtów obejmującej niezabudowaną działkę nr 135/7, klasoużytek grunty orne RIIIb, pastwiska trwałe PsIV, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 135/7 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony