ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2018 Bogusław Lis
14:33:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 2018 Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:23:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wzory dokumentów Bogusław Lis
07:20:32 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Otmuchowa o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otmuchów. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:42:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, jednej lub dwóch przepompowni ścieków sieciowych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:53:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej usytuowanego na działce nr 41, przewidzianej do realizacji w Kałkowie na działkach nr 345, 346. Bogusław Lis
19:51:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Jasienicy Górnej na działce nr 231/7. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie – obręb geodezyjny Sarnowice na działkach nr 148/3, 192, 142/4, 142/5, 142/6. Bogusław Lis
09:31:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem”, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie Bogusław Lis
09:31:24 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem”, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony