ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:34:54 Edycja elementu informacja Wybory Prezydenta RP 2020 Bogusław Lis
17:28:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 172/4 o pow. 0,1900 ha położona w Otmuchowie ulica Morelowa stanowiąca grunty orne klasy RIVa, pastwiska PsIV. Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). . Działka graniczy bezpośrednio z drogą gminną dz. Nr 284 którą zapewniony jest dostęp do drogi publicznej nr 802/3. . Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, wydłużony średnio korzystny dla zabudowy. .Brak uzbrojenia terenu. W pasie ulicy Morelowej zlokalizowane są sieci energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Bogusław Lis
17:28:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 172/4 o pow. 0,1900 ha położona w Otmuchowie ulica Morelowa stanowiąca grunty orne klasy RIVa, pastwiska PsIV. Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). . Działka graniczy bezpośrednio z drogą gminną dz. Nr 284 którą zapewniony jest dostęp do drogi publicznej nr 802/3. . Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, wydłużony średnio korzystny dla zabudowy. .Brak uzbrojenia terenu. W pasie ulicy Morelowej zlokalizowane są sieci energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Bogusław Lis
17:27:26 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 272/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lasowicach stanowiąca grunty orne klasy R II. Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych z wykluczeniem wszelkiej zabudowy. Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną P 16470 oraz drogą gminna dz. Nr 257. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, średnio korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. .Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
17:27:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 272/2 o pow. 0,2500 ha położona w Lasowicach stanowiąca grunty orne klasy R II. Działka niezabudowana, zlokalizowana w obszarze terenów użytków rolnych z wykluczeniem wszelkiej zabudowy. Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną P 16470 oraz drogą gminna dz. Nr 257. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, średnio korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. .Brak uzbrojenia terenu. Bogusław Lis
11:42:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
11:42:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
11:42:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis
11:42:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Otmuchów Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:15:35 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta i Gminy Otmuhchów publikuje OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony