ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:18 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie: Zakup opału wraz z dostawą do placówek na terenie gminy Otmuchów w 2021 roku. Bogusław Lis
14:41:18 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie: Zakup oleju opałowego wraz z dostwą do placówek na terenie Gminy Otmuchów w 2021 roku Bogusław Lis
07:05:42 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej ŁĄKA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Łąka, gmina Otmuchów", powiat nyski, województwo opolskie, realizowanego na działkach ewidencyjnych: 318/5, 365/1, 365/3 w Łące, Obręb Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2021-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:35:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi niepublicznej relacji Ratnowice – Jasienica Górna; tj. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: Ratnowice – Jasienica Górna", usytuowanej na obszarze miejscowości Ratnowice, Jasienica Górna, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, działki o nr ewid. Bogusław Lis
18:35:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi niepublicznej relacji Ratnowice – Jasienica Górna; tj. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: Ratnowice – Jasienica Górna", usytuowanej na obszarze miejscowości Ratnowice, Jasienica Górna, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, działki o nr ewid. Bogusław Lis
18:32:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji oleju tłoczonego na zimno, nierafinowanego, nieoczyszczonego z nasion oleistych", realizowanego na terenie działki nr: 384, położonej w Mesznie, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. Bogusław Lis
18:32:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji oleju tłoczonego na zimno, nierafinowanego, nieoczyszczonego z nasion oleistych", realizowanego na terenie działki nr: 384, położonej w Mesznie, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. Bogusław Lis
14:53:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb geodezyjny Sarnowice na działce nr 153/12. Bogusław Lis
08:36:55 Edycja elementu informacja [ PRZETARG ODWOŁANY ] BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Otmuchowie przy ulicy Rynek nr 14 własności Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje działki nr 802, 801/2, 803/2. A.M. 5 Jednostka ewidencyjna: 160706_4 Otmuchów – miasto, Obręb Bogusław Lis
08:36:41 Edycja elementu informacja [ PRZETARG ODWOŁANY ] BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 własności Gminy Otmuchów. Obręb: Otmuchów ul. Nyska 7, Działka nr 333/1, A.M.5, przeznaczona na cele mieszkaniowe. Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w. c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m. Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony