ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:05:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR - Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowych , ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Otmuchów w roku 2021. Bogusław Lis
16:05:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR - Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowych , ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Otmuchów w roku 2021. Bogusław Lis
16:05:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR - Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowych , ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Otmuchów w roku 2021. Bogusław Lis
16:05:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR - Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowych , ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Otmuchów w roku 2021. Bogusław Lis
16:03:37 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR - Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowych , ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Otmuchów w roku 2021. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2020-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:25:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonania prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach. Bogusław Lis
16:25:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonania prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach. Bogusław Lis
16:24:00 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonania prac naprawczych wraz z przywróceniem poprawnej pracy oczyszczalni ścieków w Rysiowicach. Bogusław Lis
14:19:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej w ramach zadania Bogusław Lis
14:17:45 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej w ramach zadania Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony