Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: wykonanie 5 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-23 12:39:47 przez Bogusław Lis