Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb Sarnowice na działkach nr 192, 142/9.

Informacja ogłoszona dnia 2019-08-27 12:48:54 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 27 sierpnia 2019r.
WI.6733.12.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)
 
zawiadamiam,
że – na wniosek Pani Anny Listowskiej, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pani Danuta Żarów – w dniu 27 sierpnia 2019r. wydana została decyzja nr 12/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie, obręb Sarnowice na działkach nr 192, 142/9.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Zając
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-27 12:48:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-27 12:48:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27 12:48:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)