Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2018

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 199/2018 BURMISTRZA OTMUCHOWA z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany dla zadania „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie” ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/193/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-04 18:47:49 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR   199/2018
BURMISTRZA OTMUCHOWA
 z dnia 28 listopada 2018r.
 
w sprawie wprowadzenia zmiany dla zadania „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie” ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/193/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
 
          Na podstawie art. 31, w związku z art. 7 ust.1 pkt. 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.  2018r. , poz. 994) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XX/193/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów” wprowadza się następujące zmiany:
    1) w załączniku do uchwały, Tab. 26, Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidzianych do realizacji działań krótkoterminowych i  średnioterminowych, str. 109, poz. 1, rubryka 2, usuwa się zadanie o opisie: „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”;
    2) w załączniku do uchwały, Tab. 26, Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidzianych do realizacji działań krótkoterminowych i  średnioterminowych, str. 109, poz. 1, rubryka 2, dodaje się zadanie o opisie : „Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków,  położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”;
    3) w załączniku do uchwały, Rozdział 4.4, Szczegółowy opis proponowanych działań, Tab. Sektor: transport, str. 115, usuwa się nazwę zadania nr 1 o opisie : „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie. Powierzchnia zabudowy 3300m2” ;
    4) w załączniku do uchwały, Rozdział 4.4, Szczegółowy opis proponowanych działań, Tab. Sektor: transport, str. 115, dodaje się nazwę zadania nr 1 o opisie: „Budowa budynku dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków,  położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”.
 
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Otmuchów
 
 
U Z A S A D N I E N I E
W sprawie wprowadzenia zmiany dla zadania „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/193/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”.
          W związku z ubieganiem się Gminy Otmuchów o środki finansowe w ramach naboru do działania 3.1.1. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) dla zadania: „Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”, uzyskano pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy oraz sporządzono dokumentację środowiskową dla ww. przedsięwzięcia.   
           W powyższych dokumentach wskazano, iż zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę wraz z przebudową budynku dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ścieżką pieszo-rowerową i rozbiórką budynków, czyli brak jest literalnie takiego zakresu w przyjętym przez Gminę Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XX/193/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. i nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w powyższej dokumentacji. 
          W związku z powyższym zaszła konieczność dokonania korekty Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów w zakresie spójności opracowywanych dokumentów z zakresem planowanego do realizacji zadania obejmującego wszystkie elementy wskazane w ww. dokumentacji tj. „Budowa budynku  dworca autobusowego z towarzysząca infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków,  położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie”;
          W tym zakresie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów (rozdział 6. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ) przyjmuje procedurę wprowadzania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, poprzez zarządzenie Burmistrza Otmuchowa. 
       Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowego zarządzenia przez Burmistrza Otmuchowa uznaje się za zasadne.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-04 18:47:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-04 18:47:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04 18:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)