ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE Nr 3/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. 2016r. poz.239 z późn. zm.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalność pożytku publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-03 13:39:13 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Otmuchowa
mgr inż. Jan Woźniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony