ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE Nr 1/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert. Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016r. poz. 1817.) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi i starszymi w Gminie Otmuchów w 2018 roku, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-03 13:21:03 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Otmuchowa
mgr inż. Jan Woźniak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony